LIFE IN PLACE, REST IN ART ศิลปะในความสงบ

แม้ครูมอสจะบอกว่า บ้านหลังนี้พูดถึงการให้พลังงานชีวิตที่ดีกับเจ้าของบ้าน ที่ต้องการให้เวลากับ ธรรมชาติเพื่อสร้างสมดุลภายในให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ในการทํางาน แต่เรากลับค้นพบว่า ทุกองค์ประกอบของที่นี่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจและแบ่งปันพลังงานที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนได้ไม่แพ้กัน

“ในมุมมองของคนอยู่ เรารู้สึกว่าบ้านนี้ให้ความอบอุ่นทางใจและพลังงานชีวิตที่ดีกับเราแต่ถ้ามองในฐานะนักศิลปะบําบัด คนที่ไม่สบายเขาไม่ได้มองไปที่โลกภายนอก เขาไม่รับรู้ว่าโลกนี้ยังมีความงามอะไรอยู่บ้าง สิ่งสําคัญคือต้องทําให้คนที่มาทําบําบัด เห็น ความงามนั้น ไม่ว่าจะเป็นแปลงดอกไม้ ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการทําบ้านให้สวยงามมีศิลปะก็ถือเป็นการงานของเรา ถ้าวันหนึ่งเขาเงยหน้าขึ้นมา มองเห็นความสวยงามนั้นได้ เราก็มีความสุข”

หลังบ้านติดกับคลองธรรมชาติ มีทางเดินเล็ก ๆ เพื่อใกล้ชิดธรรมชาติ
หลังบ้านติดกับคลองธรรมชาติ มีทางเดินเล็ก ๆ เพื่อใกล้ชิดธรรมชาติ

 

บ้านดิน
ตัวอาคารยกสูงจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร เล่นระดับ ด้วยบันไดก่อนเข้าตัวบ้าน ครูมอสตั้งใจแบ่งอาคารออก เป็นสองฝั่ง เพื่อแยกการทํางานออกจากชีวิตส่วนตัว โดยฝั่งตะวันตก (ซ้ายมือ) เป็นสตูดิโอศิลปะ และฝั่งตะวันออก (ขวามือ) เป็นท่ีพักอาศัย เช่ือมโยงสองฝั่ง ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยหลังคาลาดเอียง 45 องศา ที่บรรจบกันเป็นทรงจั่วพอดี

 

สตูดิโอศิลปะบําบัด ๗ Arts Inner Place และบ้านของครูมอสดูอบอุ่น ตั้งโดดเด่นอยู่กลางท้องทุ่ง มั่นคงด้วยสีน้้ำตาลอมส้มของดินธรรมชาติในอําเภอเชียงดาว ผสมฟางฉาบทับโครงสร้าง
สตูดิโอศิลปะบําบัด ๗ Arts Inner Place และ บ้านดิน ของครูมอสดูอบอุ่น ตั้งโดดเด่นอยู่กลางท้องทุ่ง มั่นคงด้วยสีน้้ำตาลอมส้มของดินธรรมชาติในอําเภอเชียงดาว ผสมฟางฉาบทับโครงสร้าง

เจ้าของ : ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี และ คุณจุ๋งจิ๋ง – รุ่งวิสาข์ รุ่งธนพัฒน์
ออกแบบ : คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

อ่านต่อ

รวม 3 แบบบ้านดินสุดเท่

เรื่อง : ploythinkp+
ภาพ : นันทิยา
คอลัมน์ : Room To Room
Room Magazine September 2015  No.151