ห้องของ “พ่อ”

ห้องของ “พ่อ” – แทบทุกบ้าน ทุกห้อง และทุก ๆ ที่ที่ room ได้ไปเยือน มักมีมุมมุมหนึ่งที่สะท้อนถึงความรักความเทิดทูนที่มีต่อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ผ่านสิ่งที่เป็นตัวแทนพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย หรือรูปปั้นในพระราชอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความน่าประทับใจและเปี่ยมด้วยเรื่องราวเสมอ

คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนัก หากเราจะบอกว่าทุกบ้านจะมีห้องของ “พ่อ” ไม่ว่า “ลูก”จะเหนื่อยหรือร้อนเพียงใด ทุกความเหนื่อยล้าก็หายไป กลายเป็นความสงบเย็นและเป็นพลังใจ เมื่อได้เห็นหน้าผู้เป็นที่รักและเคารพที่สุดในชีวิต

บ้านครอบครัวสินเจริญ

บ้านคุณกัลยกร นาคสมภพ

บ้านคุณธีรทัศน์ แผ่สุวรรณ

บ้านคุณสุรพงษ์ เพลินแสง

บ้านคุณอนิรุท กิจอิทธิโชติ

ผลงานการออกแบบของ Me2studio

keyboard_arrow_up