โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา กับรางวัล THE AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2017

งานออกแบบที่ได้รับรางวัล
The American Architecture Prize 2017

Chui Fong Tea-Café
รางวัล Winner in Architectural Design / Hospitality Architecture ได้แก่ CHOUI FONG TEA CAFE ออกแบบโดย Idin Architects
รางวัล Winner in Architectural Design / Hospitality Architecture ได้แก่ LIMA DUVA Resort ออกแบบโดย Idin Architects
hidden-gem-01
รางวัล Winner in Architectural Design / Residential Architecture ได้แก่ SIRI House ออกแบบโดย Idin Architects
รางวัล “Architectural Design of the Year” ได้แก่ Hengqin International Financial Center ออกแบบโดย Aedas Limited
รางวัล “Interior Design of the Year” ได้แก่ The Attic—Flamingo Shanghai Office ออกแบบโดย Neri&hu Design and Research Office
รางวัล “Landscape Design of the Year” ได้แก่ Barangaroo Reserve ออกแบบโดย PWP Landscape Architecture
รางวัล “Agricultural Buildings” ได้แก่ Wine Chateau in Slavonia ออกแบบโดย Dva Arhitekta
รางวัล “Commercial Architecture” ได้แก่ Thao Ho Home Furnishings ออกแบบโดย Mw Archstudio
รางวัล “Cultural Architecture” ได้แก่ Da Chang Muslim Cultural Center ออกแบบโดย Architectural Design and Research Institute of South China University of Technology
รางวัล “Green Architecture” ได้แก่ THE-Studio (Tsinghau Eco Studio) ออกแบบโดย Sup Atelier
รางวัล “Healthcare Architecture” ได้แก่ Fundación Santa Fe de Bogotá ออกแบบโดย Mzz Arquitectura
รางวัล “Heritage Architecture” ได้แก่ Telegraf 7 ออกแบบโดย BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
รางวัล “Hospitality Architecture” ได้แก่ L’AND Hotel ออกแบบโดย Promontorio
รางวัล “Industrial Buildings” ได้แก่ Värtan Bioenergy CHP-Plant ออกแบบโดย U.D. Urban Design AB

หน้าถัดไป คลิกเลย