เฟิน

9 เฟินยอดนิยม และการดูแลให้สวยงาม

เฟิน
เฟิน

การดูแล ให้น้ำ ให้ปุ๋ย

เฟินยอดนิยม

น้ำ 

เฟินต้องการความชื้นสูง ดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญ น้ำที่ใช้รดเฟินควรเป็นน้ำสะอาด มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ประมาณ 6-6.5 และไม่เป็นน้ำกร่อย การปลูกเฟินในบ้านทั่วไป ใช้น้ำประปาเป็นหลัก แต่ควรกักน้ำไว้หนึ่งคืน เพื่อให้น้ำเย็นก่อนนำมารด จะช่วยให้เฟินเจริญงอกงามดี

การรดน้ำ หากเป็นฤดูร้อน ควรรดน้ำทุกวันเช้า-เย็น ถ้าเป็นฤดูฝนหรือฤดูหนาวให้รดทุก 2 วัน เฟินบางชนิดพักตัวในฤดูหนาว ควรพักการให้น้ำหรือรดน้ำเพียงเล็กน้อย แล้วรอจนพ้นฤดูหนาวจึงให้น้ำอีกครั้ง


  • Tips เทคนิคการรดน้ำ
    – รดน้ำให้รอบโคนต้น จนกว่าน้ำจะไหลออกจากก้นกระถาง อย่ารดน้ำที่ด้านใดด้านหนึ่ง เพราะต้นจะได้รับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ใบเหี่ยวเฉาได้
    – ถ้าวัสดุปลูกยังชื้นอยู่ ไม่ควรรดน้ำอีก
    – การรดน้ำในช่วงเย็น ควรทำตอนที่ยังมีแสงอยู่บ้าง เพื่อให้น้ำที่ค้างอยู่บนใบและต้นแห้งก่อนฟ้ามืด

เฟินยอดนิยม

ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยเฟินต้องให้บ่อยๆ แต่ให้ทีละน้อย ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นวัสดุจากธรรมชาติ จึงเหมาะกับพืชทุกชนิดรวมทั้งเฟิน แต่อาจมีวัชพืชหรือเชื้อราติดมา ทำให้ต้นพืชเกิดปัญหา ดังนั้นก่อนใช้งาน ควรตากแดดให้แห้งหรืออบฆ่าเชื้อก่อน ถ้าใช้ปุ๋ยคอกจากมูลหมู ควรหมักทิ้งไว้ให้โซดาไฟที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาสลายก่อนนำมาใช้ ในกรณีของปุ๋ยน้ำชีวภาพ ควรเจือจางก่อนนำมาใช้ เพราะมีส่วนผสมของกากน้ำตาล ถ้าใช้แบบเข้มข้นอาจทำให้ใบไหม้ได้ นอกจากนี้ก็มีปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดที่ปลอดภัยกับเฟินก็คือปุ๋ยปลา ซึ่งมีราคาแพงและหายาก

ปุ๋ยเคมี ที่นิยมใช้มีหลายแบบ ควรใช้น้อยกว่าที่ระบุไว้บนฉลาก ในกรณีของปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยละลายช้าให้หว่านรอบโคนต้น โดยเว้นระยะห่างจากโคนต้นพอสมควร เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม เฉพาะปุ๋ยละลายช้าจะมีสูตร 3 เดือน 6 เดือน จึงไม่จำเป็นต้องใส่บ่อยๆ ส่วนปุ๋ยเกล็ดละลายช้า (แนะนำสูตร 16-16-16 หรือ 21-21-21) หรือปุ๋ยน้ำ ใช้วิธีฉีดพ่นตามใบ แต่จะค่อนข้างเปลือง เพราะปุ๋ยจะละลายไปกับน้ำที่รด  (แหล่งที่มา)


อ่านต่อ : สวนที่รวมเฟินไว้หลากหลาย 

อ่านต่อ : สวนทรอปิคัลที่กลมเกลียว

ยังมีเฟินอีกมากมายหลายชนิดที่นี่


เรื่องและเรียบเรียง: JOMM YB.
ภาพ: คลังภาพบ้านและสวน, สำนักพิมพ์บ้านและสวน, Hazzadum Garden


เป็นเพื่อนกันเราได้ใน [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40slo7204x