YELO HOUSE ปลุกพลังสร้างสรรค์ในโกดังสีเหลือง

ชุบชีวิตโรงพิมพ์เก่าเก่าย่านราชเทวีใหม่ให้กลายเป็น Creative space ของเหล่านักสร้างสรรค์ ” YELO House ” ในย่านกลางเมืองใกล้สยามสแควร์