สร้างบรรยากาศด้วยเสียง น้ำตกในสวน

เชื่อว่าหลายๆบ้านต้องการจัดสวนเพื่อนำธรรมชาติมาไว้ใกล้ตัวและเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับตัวเองเมื่อพักผ่อนในสวน แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีเสียงน้ำมาประกอบในสวนให้ยิ่งรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นจากความตึงเครียดและเหนื่อยล้ามาทั้งวัน เราจึงรวบรวมแบบ น้ำตกในสวน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ทั้งแบบธรรมชาติและประดิษฐ์หลากหลายสไตล์มาเป็นแรงบันดาลใจให้นำไปออกแบบในสวนกันครับ

น้ำตกในสวน แบบธรรมชาติ

จัดสร้างเลียนแบบธรมชาติอย่างแนบเนียน ทั้งการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การจัดวางหิน และการปลูกไม้ประดับให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ ปิดบังส่วนที่เห็นว่าขาดความเป็นธรรมชาติ เช่น ส่วนของคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง ตำแหน่งของระบบท่อน้ำ บ่อกรองเป็นต้น

ตำแหน่งที่ก่อสร้างน้ำตกรูปแบบนี้จะมีฉากหลังเป็นตัวหยุดสายตา และเลือกพื้นที่ที่เป็นเนิน หรือสร้างขึ้นเพื่อเป็นเชิงชั้นน้ำตกตามรูปแบบที่ต้องการ พร้อมจำลองเรื่องราวความเป็นป่าเขาและธารน้ำ

น้ำตกในสวน สไตล์ทรอปิคัล น้ำตกในสวน สไตล์ทรอปิคัล พร้อมบ่อปลา น้ำตกในสวน สไตล์ทรอปิคัล พร้อมบ่อปลา น้ำตกในสวน สไตล์ทรอปิคัล น้ำตกในสวน สไตล์ทรอปิคัล น้ำตกในสวน สไตล์ทรอปิคัล ขนาดเล็ก

อ่านต่อหน้า 2