ประติมากรรมแห่งเครื่องเอสเพรสโซ Kees van der Westen

Kees van der Westen แบรนด์จากเนเธอร์แลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องเอสเพรสโซที่ดีที่สุดในโลก ผลงานของวิศวกรและนักออกแบบชาวดัตช์