SILPAKORN CITY CAMPUS เมืองทองธานี อาคารเรียนดีไซน์เท่ของเหล่านักสร้างสรรค์

Silpakorn Campus เมืองทองธานี อาคารเรียนดีไซน์เท่เฟี้ยว ภายใต้ความเปลือย คือ สปิริตของอาคาร ที่จะฝึกคนให้ไปเป็นผู้สร้าง ต่างจากอาคารทั่วไป