SILPAKORN CITY CAMPUS เมืองทองธานี อาคารเรียนดีไซน์เท่ของเหล่านักสร้างสรรค์

ภายใต้ความสวยงามยังมีปัจจัยหลัก ๆ อีก 4 ข้อ ที่นับเป็นหัวใจของงานออกแบบอาคารเรียนหลังนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย การใช้หลักออกแบบของเรือนไทย โดยพื้นที่ชั้นหนึ่ง ได้ออกแบบให้เปิดโล่งเปรียบเหมือนชั้นใต้ถุน ใช้ทำกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา ปัจจัยที่สองคือโครงสร้างของอาคารที่เลือกใช้วัสดุสำเร็จอย่างเหล็ก โพลีคาร์บอเนต พื้นสำเร็จรูปมาเป็นโครงสร้างหลัก เพื่อตอบโจทย์ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ทั้งยังสามารถรื้อถอนได้ง่ายหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง

คอร์ตกลางอาคารบริเวณชั้น1 ที่ตั้งใจเว้นไว้เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อน และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน ขับเน้นสเปซด้วยการลดระดับบริเวณขอบพื้นลงเล็กน้อย

สามคือการออกแบบเพื่อเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำด้านล่างสร้างสภาวะน่าสบาย ร่วมกับเจาะช่องเปิดหลังคาเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคาร จนแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยในเวลากลางวัน สมทบด้วยแผงฟาซาดโดยรอบที่มีการบิดองศาเพื่อให้เกิดการระบายความร้อน และช่วยปกป้องแสงแดดจากภายนอกที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร

และข้อสุดท้ายคือจิตวิญญาณของงานออกแบบ สถาปนิกจงใจเลือกใช้สัจวัสดุแทบจะทั้งหมดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และตั้งคำถามของผู้ใช้สเปซ  “สปิริตของอาคารที่เห็นพวกโครงสร้าง ดีไซน์ ทุกอย่างที่เป็นของจริงฝึกคนให้ไปเป็นผู้สร้าง ต่างจากอาคารทั่ว ๆ ไปที่มีการตกแต่งหลากหลาย แม้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพที่ดูสวยงาม แต่กลับไม่รู้ที่มาที่ไปใด ๆ “

ถึงอาคารเรียนแห่งนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาเขตใหม่ แต่ก็ไม่ลืมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สถานศึกษาที่เกิดในวัง มีเขตรั้วรอบเพื่อหวังให้นักศึกษาทุกคนได้ตัดขาดจากสิ่งเร้าภายนอก ที่นี่จึงเปรียบเสมือนหน่วยย่อยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเล่าเรื่องใหม่ให้ทันยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

ออกแบบ​โดย Geodesic design :  www.geodesicdesign.co.th

 

เรื่อง : ​foryeah!
ภาพ​ : Beer singnoi
เรียบเรียง : Pari