รวมปัญหาเรื่องรอยร้าว

รอยราวรูปตัวยู (U) บริเวณใต้ท้องคาน

สาเหตุ – เกิดจากการแอ่นตัวของคานอันเนื่องมาจากน้ำหนักกดทับที่มากเกินไป ทำให้คานแตกร้าว

วิธีแก้ – ให้สำรวจน้ำหนักที่วางอยู่บนคานและนำออกเสีย อาจเสริมเสาที่บริเวณรอยแตกเพื่อช่วยพยุงคานเอาไว้

ข้อควรระวัง – หากเป็นไปได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป

รอยร้าวที่เกิดบนพื้น

สาเหตุ – บ่อยครั้งที่เมื่อวางน้ำหนักบนพื้นแล้วเราจะไม่พบกับปัญหา จนกระทั่งนำสิ่งของที่มีน้ำหนักนั้นออก รอยร้าวบนพื้นหากเป็นแนวยาวจากคานสู่คาน แสดงว่าพื้นนั้นเริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวแล้ว และเกิดการแตกร้าวขึ้น

วิธีแก้ – ให้นำน้ำหนักที่อยู่บนพื้นออกจากพื้นที่ร้าวเสียก่อน

ข้อควรระวัง – เมื่อมีสิ่งของวางอยู่อาจทำให้เราไม่ทันสังเกตรอยร้าว ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายจึงควรสังเกตไว้บ้าง หรืออาจเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจตราว่าพื้นยังอยู่ดีหรือไม่

รอยร้าวแนวเฉียงกลางผนัง
 

สาเหตุ – รอยร้าวที่เกิดเป็นแนวจากมุมหนึ่งสู่อีกมุมหนึ่งของผนังในแนวทแยง เกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของบ้าน เป็นผลให้โครงสร้างเกิดการฉุดรั้งกัน อาจเกิดจากการทรุดตัวของเสาเพียงต้นใดต้นหนึ่ง ซึ่งหากผนังตรงข้ามกันเกิดรอยร้าวในแนวเดียวกันก็อาจเกิดการทรุดตัวของบ้านในฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้

วิธีแก้ – แก้ไขได้โดยการเสริมฐานรากให้เสาที่ทรุด แต่ต้องอยู่ในความดูแลของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพราะจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งโครงสร้างและพื้นที่ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

ข้อควรระวัง – แม้ว่าจะดูยุ่งยากที่ต้องมีการเสริมเข็ม เปิดพื้นบ้าน และอื่นๆอีกมากมาย แต่หากปล่อยไว้จากเสาหนึ่งที่ทรุดตัว อาจดึงรั้งให้เสาอีกด้านหนึ่งขาดได้และลุกลามไปสู่ปัญหาอื่นๆในภายหลัง หากเป็นไปได้จึงควรจัดการให้เร็วที่สุด

รอยร้าวในแนวดิ่งบริเวณกลางผนัง

สาเหตุ – เกิดจากมีน้ำหนักกดทับมากเกินไป

วิธีแก้ – นำน้ำหนักออกจากแนวผนังที่แตกร้าว จากนั้นอาจทุบเปลี่ยนเพื่อซ่อมในบริเวณที่เกิดรอยร้าว

ข้อควรระวัง – ควรพิจารณารอยร้าวว่าลามไปถึงแนวคานแล้วหรือยัง เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ลุกลามไปมากกว่าเดิม

รอยร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างผนังกับโครงสร้างเสาและคาน
   

สาเหตุ – เกิดจากการยืดหดตัวที่ไม่เท่ากันของวัสดุและไม่ได้เสียบหนวดกุ้งในขั้นตอนการผูกเหล็กเสริมแรง

วิธีแก้ – อาจใช้โฟมอุดรอยต่อหรือ PU เพื่ออุดรอยร้าว และทาสีทับ

ข้อควรระวัง – หากมีการรั่วบนคานหรือเสาร่วมด้วย ให้พิจาณาปัญหาร่วมกัน เพราะอาจไม่ใช่แค่การยืดหดตัวของวัสดุ