รวมปัญหาเรื่องรอยร้าว

รอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง “หากปล่อยไว้คงไม่ดีแน่ ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน”

รอยร้าวบนเสา

สาเหตุ – เกิดจากการที่เสารับน้ำหนักได้ไม่ดีพอหรือรับน้ำหนักมากเกินไป รอยร้าวแนวเฉียง 45 องศา เกิดจากการรับแรงเฉือนจากการที่อาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน

วิธีแก้ – ถ้าเกิดจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กะเทาะปูนด้านนอกและขัดสนิมออก แล้วใช้ปูนเกราต์ (Grout) กำลังสูงฉาบปิดผิว แต่ถ้าเสารับน้ำหนักไม่ไหว อาจต้องเสริมเหล็กเสาเพิ่มด้วย

ข้อควรระวัง – เป็นการยากที่จะพิจารณาลักษณะของความเสียหายได้อย่างเที่ยงตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

รอยร้าวที่ต้นเสาและโคนเสา

สาเหตุ – รอยร้าวแนวนอนบริเวณต้นเสาและโคนเสาเกิดจากการรับแรงบิดกับแรงเฉือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่คานยื่นออกจากเสามากเกินไป

วิธีแก้ – ใช้การเสริมโครงสร้างเหล็กในบริเวณรอยร้าวเพื่อช่วยการรับน้ำหนัก

ข้อควรระวัง – หากเสริมโครงสร้างเหล็กแล้วรอยร้าวไม่ลุกลามก็เป็นอันใช้ได้ แต่หากมีการลุกลามต่อไปอาจเป็นผลมาจากปัญหาอื่นๆได้เช่นกัน

รอยร้าวกลางเสา

สาเหตุ – เกิดจากเสารับน้ำหนักมากเกินไปจนกลางเสาได้แตกออก

วิธีแก้ – ใช้เหล็กเสริมโครงสร้างหรือใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์พันหุ้มเสริมแรง เพื่อทำให้เสาแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักได้

ข้อควรระวัง – เมื่อเสาเกิดการแตกออกจากการรับน้ำหนักที่มากเกินไป อาจทำให้ความสูงของเสาแต่ละต้นเปลี่ยนไป และอาจเกิดการฉุดรั้งของโครงสร้างขึ้นได้ จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

รอยร้าวของคานที่มีลักษณะแตกล่อน

สาเหตุ – เกิดจากการเลือกใช้คอนกรีตคุณภาพต่ำที่มีกำลังอัดหรือความแข็งแรงต่ำ อาจทำให้เกิดรอยร้าวในคานได้หลากหลาย แต่ที่พบมากจะเป็นประเภทคอนกรีตแตกร้าว หรือหลุดล่อนจากคานเป็นก้อน ๆ เป็นจุด ๆ ไม่สม่ำเสมอ

วิธีแก้ – หากรอยร้าวและการแตกล่อนไม่ลุกลามก็ปล่อยไว้ได้ แต่ควรทำเครื่องหมายเพื่อตรวจเช็กว่าการแตกล่อนลุกลามมากขึ้นหรือไม่ หากมากขึ้นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไข

ข้อควรระวัง – การตรวจสอบรอยร้าวโดยทำเครื่องหมายเอาไว้อาจทำให้ลืมตำแหน่งได้ จึงควรจดบันทึกลงสมุดไว้ด้วยสำหรับเป็นเอกสารติดบ้าน ทำให้ไม่หลงลืม

รอยร้าวที่คานใกล้เสา

สาเหตุ – เกิดจากการที่โครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักได้ไหวและกำลังจะฉีกออกจากกัน

วิธีแก้ – ควรปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยด่วน วิธีแก้ไขก็มีหลากหลาย ตั้งแต่เสริมเสาค้ำภายนอกอาคารหรือการเสริมเสาภายในอาคารก็เป็นได้

ข้อควรระวัง – หากเป็นอาคารที่มีการใช้งานเกี่ยวกับการรับน้ำหนักอยู่แล้วก็ควรตรวจสอบบ้าง ยิ่งหากอาคารนั้นมีการติดตั้งฝ้า เราอาจมองไม่เห็นปัญหาจนสายเกินไปก็เป็นได้