ชวนเด็ก เล่นกับธรรมชาติ ห้องเรียนที่กว้างที่สุดในโลก

เพราะความทรงจำดีๆ ในวัยเด็กมักมีส่วนสำคัญต่อการหล่อหลอมให้เป็นตัวตนในปัจจุบัน เหมือนอย่างคุณปิ๋ม- ศิริลักษณ์ ริ้วบำรุง