MODERN TROPICAL HOUSE บ้านภูภัทรา

MODERN TROPICAL HOUSE ชานบ้าน ระเบียงบ้าน

MODERN TROPICAL HOUSE ห้องนอน

ทางเดินระเบียง MODERN TROPICAL HOUSE

เมื่อฟังก์ชันลงตัวแล้ว การเลือกวัสดุเพื่อให้บ้านภูภัทรากลมกลืนกับบริบทแต่โดดเด่นในตัวเองจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ออกแบบให้ความใส่ใจ ด้วยการใช้โครงเหล็กเป็นฐานและใช้ไม้จริงเป็นวัสดุปูพื้น ยกเว้นบริเวณห้องครัวและห้องน้ำซึ่งเป็นคอนกรีตหล่อในที่จึงจำเป็นต้องเลือกปูพื้นบริเวณนี้ด้วยแกรนิตสีเรียบแทน แม้องค์ประกอบจะแตกต่าง แต่ก็สามารถเชื่อมอารมณ์ความเป็นสัจวัสดุได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังช่วยแบ่งพื้นที่การใช้งานภายในบ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกำแพงกั้นใด ๆ

ห้องน้ำ MODERN TROPICAL HOUSE

ถังไม้อาบน้ำ ถังไม้แช่ตัว MODERN TROPICAL HOUSE

จากความลงตัวทั้งเรื่องสัดส่วน รูปลักษณ์ และฟังก์ชันการใช้งาน จึงทำให้บ้านภูภัทรากลมกลืนกับธรรมชาติรอบด้าน ในขณะเดียวกันก็ยังดูโดดเด่น ทำให้พบว่า สุดท้ายแล้วคำว่าโมเดิร์นทรอปิคัลที่เราจำกัดความให้บ้านหลังนี้อาจแปลเข้าใจได้ง่าย ๆ เพียง บ้านที่เหมาะกับบริบทบนพื้นฐานการออกแบบที่เรียบง่าย ก็เป็นได้

เส้นสายเรียบนิ่ง MODERN TROPICAL HOUSE

 

เจ้าของ : คุณนิรมล นพ.วีระศักดิ์ ว่องไพฑูรย์
ออกแบบ : คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล และคุณพิริยะ ไทยลิ่มทอง บริษัทสถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด (Spacetime Architects Co., Ltd.) FB: spacetime.kalatesa


 

เรื่อง Ektida N.
ภาพ ศุภกร, นันทิยา
สไตล์ ประไพวดี
ภาพประกอบ คณาธิป
เรียบเรียง pari