MODERN TROPICAL HOUSE บ้านภูภัทรา

เรียกว่าเป็นลายเซ็นในการออกแบบไปแล้วสำหรับ Spacetime Architects บริษัทสถาปนิกที่มีลายเส้นเฉพาะตัว แสดงตัวตนผ่านการผสมผสานวัสดุและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศในบ้านเรา ให้ออกมามีรูปลักษณ์ร่วมสมัยได้อย่างประทับใจ กับผลงานล่าสุด บ้านภูภัทรา ซึ่งเป็นชื่อที่ผู้ออกแบบตั้งตามชื่อโครงการที่ดินจัดสรรแห่งหนึ่งบนทำเลทองของเขาใหญ่ โดยมีคำจำกัดความของบ้านว่า “ Modern Tropical House 

MODERN TROPICAL HOUSE ภูภัทรา

ผู้ออกแบบนำโจทย์จาก คุณนิรมลนพ.วีระศักดิ์ว่องไพฑูรย์ เจ้าของบ้านที่ต้องการ “บ้านขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป อยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลาย และสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้” มาเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบ จนได้บ้านรูปร่างหน้าตาโฉบเฉี่ยวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น มีเส้นสายเท่าที่จำเป็นไม่กระโดดออกจากบริบทโดยรอบ และยังคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานไปพร้อมกัน ดังนั้นขั้นตอนการออกแบบบ้านบนพื้นที่จัดสรรกว่า 300 ตารางวาจึงเริ่มจากการพิจารณาเรื่องบริบทรอบ ๆ เป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้พบว่าที่ดินมีความลาดเอียงค่อนข้างมาก อีกทั้งยังถูกเพื่อนบ้านและอาคารงานระบบของโครงการมาบดบังวิวส่วนหนึ่ง ผู้ออกแบบจึงตัดสินใจสร้างบ้านแบบยกใต้ถุนสูง 3.40 เมตรคล้ายการสร้างบ้านเรือนไทยสมัยก่อน เพื่อแก้ปัญหาความลาดชันของพื้นที่และช่วยให้ไม่มีสิ่งใดมาบดบังมุมมอง สามารถเปิดรับวิวเขาใหญ่ได้เต็มที่กว่าการออกแบบในแนวทางอื่น

บ้านใต้ถุนสูง MODERN TROPICAL HOUSE

บ้านใต้ถุนสูง MODERN TROPICAL HOUSE

 

แพนทรี่ ครัว MODERN TROPICAL HOUSE

มุมรับประทานอาหาร MODERN TROPICAL HOUSE

ส่วนรับประทานอาหาร MODERN TROPICAL HOUSE

ห้องนอน MODERN TROPICAL HOUSE

ตัวบ้านวางทิศทางตามแนวตะวันออก – ตะวันตกโดยออกแบบให้ชั้น 2 ของบ้านหันไปรับวิวทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่เหมาะสมลงตัว มองเห็นวิวเขาใหญ่ได้เต็มตา ลำดับต่อไปของการออกแบบคือการวางตำแหน่งฟังก์ชันโดยยึดมุมมองเรื่องวิวเป็นหลัก โดยผู้ออกแบบได้กำหนดการเข้าถึงด้วยการวางบันไดทางขึ้นไว้ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นด้านหลังของบ้าน ก่อนเข้าสู่พื้นที่อเนกประสงค์ที่รวมห้องครัว พื้นที่นั่งเล่น และส่วนรับประทานอาหารเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีห้องนอน 2 ห้องประกบซ้าย – ขวา และจบด้วยระเบียงที่กว้างถึง 5 เมตรซึ่งยื่นออกไปทางทิศตะวันออก ตอบโจทย์การพักผ่อนอย่างเต็มที่

ชมห้องนอนและห้องน้ำต่อ คลิก