ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี
ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ถ้าเปรียบป่าไม้เป็น “บ้าน” ของสัตว์ป่านานาชนิด ป่าชายเลนก็ควรจะเป็น “บ้าน” ของกุ้ง หอย ปู ปลา และพืชชนิดต่างๆในชุมชนดินเลนและน้ำกร่อย สังคมของ ป่าชายเลน นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด เป็นระบบนิเวศวิทยาที่พึ่งพาอาศัยกัน

ป่าชายเลน หากขั้นตอนใดในห่วงโซ่ มีปัญหาจากการรุกรานและถูกทำลาย ก็จะทำให้ความสมดุลนั้นเกิดผลเสียขึ้นได้ ซึ่งนั่น หมายความว่าปัญหาอาจลุกลามมาถึงตัวเราได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เดิมทีเป็นนากุ้งที่ได้รับสัมปทาน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่ปราณบุรี กรมป่าไม้ได้สนองพระราชดำริด้วยการยกเลิกสัมปทานนากุ้ง แล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเร่งฟื้นฟูป่าชายเลนและกำหนด ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนในเวลาต่อมา

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ป่าชายเลน

ช่วงวันหยุดจึงถือเป็นโอกาสเหมาะมากๆที่จะพาบุตรหลานไปเรียนรู้การพึ่งพากันของ ธรรมชาติ ภายในโครงการมีการทำทางเดินไว้อย่างดี เหมือนห้องแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต มีป้ายบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนผืนป่าแห่งนี้ พร้อมร่วมสำรวจธรรมชาติบนเส้นทาง คันนากุ้ง (เดิม) และแวะชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก หรือหากใครอยากเห็นวิวสวยๆแบบ 360 องศา ต้องออกแรงเดินขึ้นไปบนหอชะคราม ก็จะได้เห็นวิวป่าปลูก ทะเล และปากน้ำปราณบุรีที่กว้างไกลสุดสายตา

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ป่าชายเลน ต้นโกงกาง

ต้นโกงกางทรงปลูก ป่าชายเลน

 

ที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือท่องสองคลองเชื่อมสองป่าอีกด้วย แต่ครั้งนี้ผมมีเวลาไม่พอจึงไม่ได้ลงเรือ ไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสมาอีกผมจะเที่ยวให้ครบทุกอย่างเลย เพราะภายในป่าชายเลน สิรินาถราชินี แห่งนี้นั้นมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายเลยละ

ป่าชายเลน ความอุดมสมบูรณ์ของศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

หาก “บ้าน”เป็นสถานที่ที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษา “ป่า” ก็ไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือป่าชายเลน เราต้องรู้จักเรียนรู้และรักษาเอาไว้ด้วยความรักและความเข้าใจ เพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่กับเราตลอดไป

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี
ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3263 – 2255
www.facebook.com/SirinartCenter
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น.

ข้อมูล
เอกสารประกอบการท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

เรื่องและภาพ : “ไตรรัตน์ ทรงเผ่า”

l l l ll l l l ll l l l ll l l l ll