TRASH HERO THAILAND – จากขวดขยะสู่ห้องเรียน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจเปลี่ยนขวดขยะสู่ห้องเรียนให้น้อง กับ TRASH HERO THAILAND