แก้ปัญหาน้ำประปาไหลช้า

น้ำประปาที่บ้านไหลน้อยไหลช้า แก้อย่างไรดี

แก้ปัญหาน้ำประปาไหลช้า
แก้ปัญหาน้ำประปาไหลช้า

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้านหนังสือ “99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน”

เขียนโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้าน คนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้าน

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>

การแก้ปัญหาน้ำประปาไหลช้าไหลน้อยด้วยวิธี “ต่อปั๊มน้ำตรงเข้ากับท่อประปา
สาธารณะ” ให้ดูดน้ำเข้ามาในบ้านของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เพราะ
นอกจากจะทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำใช้เพราะเราดูดน้ำ
ประปามาใช้คนเดียวแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนการส่งน้ำจากวิธี “ดัน” เป็น “ดูด”
 แทน ถ้าท่อประปาด้านนอกมีรูรั่ว แรงดูดจากเครื่องปั๊มน้ำจะดูดสิ่งสกปรก
รอบๆ ท่อเข้ามา ทำให้น้ำที่ไหลเข้าบ้านสกปรกไปด้วย

ข้อเสียถัดมา คือ บางครั้งการประปาอาจหยุดจ่ายน้ำ ปั๊มน้ำที่ต่อตรงกับท่อ
ประปาจึงปั๊มแต่ลม เมื่อไม่มีแรงดันน้ำ สวิตช์อัตโนมัติจะไม่ทำงาน ปั๊มน้ำ
จะปั๊มลมไปเรื่อยๆ จนเครื่องร้อนจัดถึงกับไฟไหม้ได้เลย จึงขอสรุปว่า “ห้าม”
 ต่อปั๊มน้ำกับท่อประปาสาธารณะโดยตรงอย่างเด็ดขาด


เลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับบ้าน


 

วิธีที่ถูกต้อง คือ ต้องต่อท่อน้ำประปาจ่ายน้ำเข้าในถังเก็บน้ำก่อนแล้วค่อยต่อ
ปั๊มน้ำกับถังเก็บน้ำนี้เพื่อปั๊มน้ำเข้าไปใช้ในบ้านต่อไป

ขอเสนอวิธีต่อระบบท่อน้ำในบ้านกับระบบของการประปาฯ ที่ทำให้เราเปิด
ปั๊มน้ำเฉพาะเวลาที่น้ำประปาไหลอ่อน แต่เมื่อน้ำประปาไหลแรงพอที่แรงดัน
จะทำงานได้โดยตรงก็ไม่ต้องเปิดปั๊ม วิธีนี้จะช่วยลดค่าไฟฟ้าจากการใช้งานของ
ปั๊มน้ำได้มากโดยลงทุนแค่ติดตั้งวาล์วเปิด – ปิดน้ำเพิ่มอีก 3 – 4 ตัวและเดินท่อ
เพิ่มอีกเล็กน้อยเท่านั้น

ระบบนี้จะเดินท่อน้ำเพิ่มจากมิเตอร์น้ำของการประปาฯ
ออกมา2ท่อ ท่อหนึ่งวิ่งไปที่ถังเก็บน้ำโดยมีวาล์วเปิด - ปิด
ควบคุมน้ำเข้าถัง ส่วนอีกท่อต่อเข้าระบบจ่ายน้ำของบ้าน 
ให้ติดตั้งเช็กวาล์วหรือ Check Valve เพื่อบังคับให้น้ำไหล
ทางเดียว คือวิ่งเข้าบ้านแต่ไม่ไหลกลับออกมา โดยติดตั้ง
วาล์วไว้ก่อนเช็กวาล์วด้วย

ต่อปั๊มน้ำตรงเข้ากับท่อประปา

จากรูปประกอบเวลาที่น้ำประปาไหลแรงให้ปิดวาล์ว
เบอร์ 2 และเบอร์ 3 และให้เปิดวาล์วเบอร์ 4 แล้วปิดสวิตช์
ปั๊มน้ำ น้ำจากการประปาฯ จะไหลเข้าบ้านโดยไม่ผ่านปั๊มน้ำ 
เป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องปั๊มน้ำ

แต่ในกรณีน้ำไหลน้อยหรือไม่ไหล ให้ปิดวาล์วเบอร์ 4 และ
เปิดวาล์วเบอร์ 2 และ 3 แล้วเปิดสวิตช์เครื่องปั๊มน้ำ การใช้
น้ำในบ้านตอนนี้มาจากการสูบน้ำที่มาจากถังเก็บน้ำนั่นเอง

แก้ปัญหาน้ำประปาไหลช้า
ภาพจาก http://glensummitspringwater.com

แถมท้าย : ที่กำหนดให้ใส่วาล์วเบอร์ 4 ไว้หน้าเช็กวาล์ว เพื่อลดภาระการทำงานของเช็กวาล์ว แต่ที่ยังอยากให้ใส่เช็กวาล์วไว้เพื่อป้องกันกรณีที่เปิด – ปิดวาล์วพลาด เช่น เปิด – ปิดวาล์วผิดตัว แทนที่จะปั๊มน้ำเข้าบ้าน กลับกลายเป็นปั๊มน้ำออกจากบ้าน จะเสียทั้งค่าน้ำ เสียทั้งค่าไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ครับ

 

อ่านต่อเรื่องอื่นๆ

 ควรติดมุ้งลวดที่ด้านนอกหรือด้านในของบ้านดี

 ใช้สีน้ำมันทาผนังปูนได้หรือไม่

ประตูห้องน้ำเปิดเข้าหรือเปิดออก…อะไรดีกว่ากัน

 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอย่างไรไม่ให้น้ำรั่ว

บ้านจะพังไหม…ถ้าดินรอบบ้านทรุดตัวจนเห็นเสาบ้านลอยโผล่พ้นดินออกมา

 ทำไมเวลาก่อผนังต้องมีเสาเอ็นทับหลัง(ค.ส.ล.)