ไม้ดอกเมืองหนาว

10 พรรณไม้เมืองหนาว ปลูกได้ในไทย

ไม้ดอกเมืองหนาว
ไม้ดอกเมืองหนาว

สำหรับเคล็ดลับการดูแล พรรณไม้เมืองหนาว ในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย และแสงแดด                                                                                                                                            

เริ่มต้นจากการรดน้ำ ในช่วงเริ่มปลูกถึงอายุ 7 วัน ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หลังจากนั้นรดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้าก็เพียงพอ และในช่วงที่ดอกเริ่มบาน ต้องระวังอย่ารดน้ำให้ถูกดอก เพราะจะทำให้ดอกช้ำและมีโอกาสถูกเชื้อโรคได้

ถัดไปเรื่องการใส่ปุ๋ย เมื่อไม้ดอกอายุเฉลี่ยที่ 15-25 วัน ควรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อถุง และเมื่อไม้ดอกมีอายุ 35-45 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อถุง การใส่ปุ๋ยควรใส่ให้ห่างโคนต้นประมาณ 6 นิ้ว โดยฝังลงในดินประมาณครึ่งนิ้ว การใส่ปุ๋ยทุกครั้งจะต้องรดน้ำให้ชุ่มเสมอ

สุดท้ายเรื่องแสงแดด ไม้เมืองหนาวนั้นชอบแสงแดดแรงเช่นเดียวกับไม้ดอกเมืองร้อน เพียงแต่อุณหภูมิจะต้องอยู่ประมาณ 18-25 องศาเพื่อให้ดอกไม้พักตัวและออกดอกได้

ได้วิธีการดูแลพรรณไม้เมืองหนาว กันไปแล้ว…บ้านและสวนขอพาเปลี่ยนบรรยากาศไปชม

15 ต้นไม้ทนร้อน … ร้อนแค่ไหนก็ไม่ตาย (ง่ายๆ)  ไปดูกันเลย


เรื่อง Bundaree D.

ภาพ คลังภาพบ้านและสวน