OLIVE TREE HOUSE จากตัวตนสู่ตัวบ้านเท่ปนหวานของดีเจเอกกี้

รีโนเวตบ้านหลังเก่าให้สะท้อนตัวตนของ ดีเจเอกกี้ – เอกชัยเอื้อสังคมเศรษฐ์ ที่สีสันดูเท่ขรึมแต่มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ ภายใต้บ้านมะกอกหลังนี้