CORO FIELD – สมาร์ทฟาร์มเมล่อนสุดชิคกลิ่นอายญี่ปุ่นที่สวนผึ้ง

สัปดาห์ก่อน เราพาไปทำความรู้จัก DEVA FARM ไปแล้ว วันนี้เราจะพาไปอีกหนึ่งเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ หรือ สมาร์ทฟาร์ม ที่ CORO FIELD ฟาร์มเมล่อนสุดชิคกลิ่นอายญี่ปุ่นที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของสองพี่น้อง Coro Brothers คุณพอท – มิตรดนัย และ คุณพีท – พันดนัย สถาวรมณี ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรให้คนรุ่นใหม่ ด้วยการนำผลไม้ต่างถิ่นอย่างเมล่อนซึ่งเป็นที่นิยมมาเพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรมาเป็นตัวช่วยควบคุมนอกจากเป็นสมาร์ทฟาร์มแบบออร์แกนิกแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนว Lifestyle Farming รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ในปัจจุบันด้วย

 

CORO BRAIN FOR SMART FARMING
ความเจ๋งของฟาร์มนี้อยู่ที่การขับเคลื่อนด้วยเจ้าสมองกลที่มีชื่อว่า Coro Brain เทคโนโลยีสุดล้ำที่นำเข้ามาจากประเทศอิสราเอล ประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถดูแลควบคุมพื้นที่กว่า 104 ไร่ได้ทั้งหมดและยังควบคุมได้จากทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนตัวเครื่องมีขนาดไม่ใหญ่นัก ติดตั้งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เล็ก ๆ ใกล้กับโรงเรือนด้านหลังของฟาร์ม คอยทำหน้าที่หล่อเลี้ยง ควบคุม และดูแลพืชผักทั้งหมดในฟาร์ม

หน้าที่หลัก ๆ ของระบบนี้อยู่ที่การควบคุม 3 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้

  • น้ำ ปกติแล้วพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับภูเขาจะไม่ค่อยมีแหล่งน้ำ ก่อนเริ่มเพาะปลูกจึงต้องมีการสำรวจแหล่งน้ำก่อนที่นี่มีแหล่งน้ำแร่ใต้ดินซึ่งเปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช น้ำแร่ใต้ดินนี้จะถูกปั๊มไปเก็บไว้ใน StorageTank เมื่อถึงเวลาให้น้ำ ระบบ Coro Brain จะสั่งการจ่ายน้ำออกจากแท็งก์เพื่อใช้หล่อเลี้ยงพืชทั้งหมดในฟาร์ม
  • สภาพอากาศ ภายในโรงเรือนจะได้รับการควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Sensor) คอยตรวจวัดอุณหภูมิ หากสภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงระบบจะสั่งไปยัง Coro Brain เพื่อให้ม่านด้านบน พัดลมและม่านด้านข้างทำงานปิด – เปิดอัตโนมัติ เพื่อช่วยควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน และพืชชนิดต่าง ๆ
  • อาหาร หลัก ๆ จะเป็นเอนไซม์ อาหารเสริม และปุ๋ยอินทรีย์ เพราะพืชแต่ละชนิดมีความต้องการสารอาหารไม่เท่ากัน ระบบ Coro Brain จะทำหน้าที่คำนวณสูตรและปริมาณที่เหมาะกับพืชแต่ละชนิด แล้วจึงจ่ายอาหารผ่านทางระบบท่อใต้ดิน

สรุปง่าย ๆ ปัจจัยทั้ง 3 นี้จะได้รับการควบคุมด้วยCoro Brain ทั้งหมด และประมวลผลด้วยระบบ Filterที่เป็นตัวคัดกรองและตรวจสอบความผิดปกติ หากมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้น ระบบจะแจ้งไปยัง Coro Brain ให้แก้ไขและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้เข้าสู่สภาวะปกติ และจะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบอีกทีหนึ่ง

01 ภายในห้องควบคุมจะพบกับ Coro Brain ทำหน้าที่ควบคุมสั่งการระบบ ต่าง ๆ ในฟาร์ม ทั้งยังมีถังใส่สารอาหาร ที่ได้รับการคำนวณปริมาณแร่ธาตุไว้แล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด 02 แผงควบคุมระบบที่รับคำสั่งจาก Coro Brain มีชื่อเรียกว่า Control Panel ติดตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าแต่ละโรงเรือน 03 แหล่งน้ำแร่ใต้ดินที่ค้นพบในบริเวณนี้ เป็นแหล่งสารอาหารชั้นเลิศให้เมล่อน ของที่นี่มีรสชาติหอมหวานไม่เหมือนใคร โดยน้ำที่ขุดเจาะได้จะถูกปั๊มขึ้นมาเก็บไว้ ใน Storage Tank เพื่อรอการนำไปใช้ใน โรงเรือนต่าง ๆ ต่อไป

did you know?

• เมล่อนเป็นพืชที่สามารถปรับตัวได้ ถ้าหากเราจำลองสภาพแวดล้อมให้เมล่อนตั้งแต่เริ่มปลูก เมล่อนก็จะจดจำสภาพนั้นและปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในสถานที่ปลูกได้ดี

  • ในการเจริญเติบโตของเมล่อน ฟาร์มเมอร์จะพันต้นเมล่อนไปทางขวาเพื่อให้ต้นหันหน้าเข้าหาแสงแดด
  • ฟาร์มเมอร์มีส่วนร่วมในการดูแลต้นเมล่อนแค่ 2 ช่วง คือ ช่วงผสมเกสรและช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต พื้นที่ทั้งหมดของฟาร์มจึงใช้คนดูแลเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น
  • เมล่อนเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา ไม่ใช่แถบตะวันตกหรือญี่ปุ่นซึ่งมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นอย่างที่หลายคนเข้าใจ

CORO FIELD


เรื่อง ปลากริมไข่เต่า
ภาพ นันทิยา, อนุพงษ์,เอกสารประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ คณาธิป
เรียบเรียง Pari