WHITE BRICK HOME สะท้อนความเป็นเวียดนามผ่านการปิดทึบและเปิดโล่งในจังหวะที่ลงตัว

บ้านสีขาวสไตล์โมเดิร์น สะท้อนการออกแบบสมัยใหม่ในเวียดนาม พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในแบบที่เลือกเอง…