Plant a Forest Bangkok ภารกิจปลูกป่ากลางกรุง

เกาะติดปฏิบัติการปลูกต้นไม้ของกลุ่ม Hyper Tree กับกิจกรรมเสาะหาต้นไม้ เพื่อนำมาปลูกป่าในเมืองได้ ขอเพียงทุกคนมีความสนใจ และความศรัทธา !