COURTYARD VILLA – บ้านจัดสรรดีไซน์ที่เรียบง่ายสะดุดตา

คอร์ตยาร์ดหรือพื้นที่สีเขียวในอ้อมกอดของตัวบ้านรูปตัวยู (U) เป็นเสมือนหัวใจหลักของบ้านทั้ง 50 หลังในโครงการนั้น เอื้อให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดี