THE CLIFF AT THE RIVER ถ้ำบนหน้าผาระฟ้า

ดีไซน์คอนโดมิเนียม ด้วยการเอาหน้าผาหรือถ้ำมา ตีความให้เป็นงานออกแบบ ทำให้โทนสีของห้องดูขรึมเท่ คุมโทน