นิทรรศการ “คู่ : Couple” – กลุ่มศิลปิน 956

คนมากมายในสังคมปัจจุบัน เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่คำนึงถึงความสำคัญของผู้อื่นรอบตัว ซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆจากข่าวเป็นประจำ กลุ่ม 956 ต้องการแสดงแนวคิดเรื่องความสำคัญของคู่ ผ่านงานศิลปะสู่สังคม เพื่อกระตุ้นให้ระลึกถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างกลมเกลียว ถ้อยทีถ้อยอาศัย และให้เกียรติกันและกัน จึงเป็นที่มาของ นิทรรศการ “คู่ : Couple”

กลุ่มศิลปิน 956

ซึ่ง Concept แนวคิดของนิทรรศการ “คู่ : Couple” คือสิ่งที่อยู่ด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้ หรือได้ก็ลดคุณค่าลง เป็นความสัมพันธ์ของสองสิ่งหรือสองคนที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มีคุณค่าความสำคัญเสมอกัน ความเป็น “คู่” อยู่ได้ด้วยความสมดุลระหว่างกัน ความงดงามของ”คู่” นี้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ผ่านมุมมอง ประสบการณ์ วิธีการ และจินตนาการ ของศิลปินแต่ละท่าน กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานในนิทรรศการนี้

สำหรับใครที่สนใขแวะไปชมกันได้ที่ นิทรรศการ”คู่ : Couple” ที่หอศิลป์ RCB Galleria ชั้น2 ศูนย์การค้า River City Bangkok สี่พระยา จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน พศ.2560 นี้ รูม เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมครับ

กลุ่มศิลปิน 956

กลุ่มศิลปิน 956 คือใคร? 

การรวมกลุ่มกันของศิลปินที่มีความหลงใหลในเมืองหัวหิน ศิลปินแต่ละท่าน ต่างมีที่มา อายุ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่มาทำงานศิลปะร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ทักษะและความรู้ในด้านต่างๆให้แก่กัน และได้ร่วมกันทำงานและสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะเพื่อสังคมในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และจรรโลงสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น  นิทรรศการ “Diamond River แม่น้ำเพชร” นิทรรศการ “River From The Origin” กิจกรรม “ศิลปั่น” ให้ศิลปินออกไปสร้างงานในธรรมชาติ โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นต้น

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ในเพจของกลุ่ม 956 ที่ www.facebook.com/commune956

เรื่อง-ภาพ : Parichat K.