ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง

เสริมสิริมงคลตะลุยไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง

ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง
ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง

วัดกวนอู ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

เทพกวนอู ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

เทพกวนอูไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

4.วัดกวนอู

คนที่นิยมมากราบไหว้วัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจกับผู้ที่ทำธุรกิจสีเทา ขอพรกับเทพเจ้ากวนอูในเรื่องธุรกิจและบริวาร ใครทำธุรกิจก็จะขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom Kwun Yum Temple) ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom Kwun Yum Temple) ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom Kwun Yum Temple) ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

5. วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom Kwun Yum Temple)

อยู่ในย่านฮุงฮอม (Hung Hom) เจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้จะแปลกจากวัดอื่นตรงที่วัดอื่นนั้นจะขอพรเรื่องสุขภาพ แต่ที่วัดนี้จะขอเงินอย่างเดียว คือขอกู้เงินจากองค์เจ้าแม่กวนอิม ขอเสร็จเมื่อคุณได้ตามที่ปรารถนาแล้ว ต้องนำเงินกลับมาคืนท่านเจ้าแม่กวนอิมทั้งต้นและดอกโดยการซื้อชุดอุปกรณ์ในการคืนเงินกับทางวัด ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุร้อยกว่าปี

วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระ 9 วัดในฮ่องกง วัดในฮ่องกง

6. วัดหวังต้าเซียน

เปรียบเสมือนศาลหลักเมืองของฮ่องกง วัดนี้จะเปิดให้ไหว้ตอนปีใหม่ เปิดตอนเที่ยงคืนของวันตรุษจีน คนฮ่องกงเวลาขอพรจะขอในเรื่องของสุขภาพตัวเองก่อน องค์หวังต้าเซียนเป็นเทพที่บำเพ็ญเพียรน้อยที่สุดคือ 60 ปี ก็สามารถได้เป็นเทพ องค์หวังต้าเซียนนี้เป็นแค่ภาพวาดในกระดาษ แต่ดั้งเดิมวัดนี้อยู่ที่ประเทศจีน เกิดไฟไหม้วัดจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ฮ่องกง คนฮ่องกงถ้าจะขอพรเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่จะมากันที่วัดนี้