มากกว่าบ้าน

More Than Home มากกว่าบ้าน – คาเฟ่ ออฟฟิศ โฮมสเตย์ ฟาร์ม

มากกว่าบ้าน
มากกว่าบ้าน

Home + Organic farm ทำฟาร์มเล็กๆ ในบ้านตัวเอง

ด้วยเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรงทำให้หลายคนเริ่มหันมาปลูกผัก เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในรั้วบ้านจนกลายเป็นฟาร์มเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยของกินนานาชนิด ทุกวันนี้มีฟาร์มจำนวนไม่น้อยที่พร้อมใจกันเปิดสวนในพื้นที่ของตัวเองให้คนเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีเกษตรกรรม ซึ่งคนที่มาจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

บ้านที่เหมาะกับการทำฟาร์มคือ บ้านที่มีพื้นที่ภายนอกกว้างขวาง เช่น สวนหน้าบ้าน สวนหลังบ้าน สวนข้างบ้าน ดาดฟ้า ระเบียง ซึ่งทุกวันนี้มีธุรกิจการทำฟาร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ ผลไม้ ไม้ประดับ สัตว์ต่างๆ เห็ด หรือแม้แต่ปลูกข้าวก็ทำได้ จากนั้นก็สังเกตและเขียนแผนผังทิศทางของแสงแดดและลม เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วก็จัดวางรูปแบบสวนอย่างที่เราอยากทำได้เลย

มากกว่าบ้าน มากกว่าบ้าน มากกว่าบ้าน  มากกว่าบ้าน

การจัดพื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ปลูกพืชผัก…ตำแหน่งของแปลงผักควรอยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงเต็มที่ โดยเฉพาะผักที่เรารับประทานใบและผล

บ่อน้ำสำหรับพักน้ำ…ควรจะทำอ่างเก็บน้ำหรือสระน้ำประจำฟาร์ม เพื่อไว้ใช้สอยในพื้นที่ของตนเองและเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง

โรงเรือนสำหรับสัตว์…ตัวเรือนควรมีความมั่นคงแข็งแรง มีชายคายื่นยาวป้องกันแสงแดด ลม ฝน มีช่องเปิดให้อากาศถ่ายเท น้ำไม่ขัง เพื่อให้เข้าไปทำความสะอาดง่าย

มุมปุ๋ยหมัก…ควรห่างจากบ้านพักอาศัย และไม่อยู่เหนือทางลมเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นที่กวนใจ

My home ฉบับที่ 81 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
Story นภสร ศรีทอง
Photo ณัฐวุฒิ เพ็งคำภู, อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม, ศุภวรรณ สอาด
เรียบเรียง Jaranya.lw