นายอินทร์ร่วม “ปันความรักด้วยความรู้” นำหนังสือห้องสมุดจำนวน 20,000 เล่ม

14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก นายอินทร์ร่วม“ปันความรักด้วยความรู้” นำหนังสือห้องสมุดจำนวน 20,000 เล่ม มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อร่วมฟื้นฟู 100 ห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเด็กๆ นักเรียนในพื้นที่ให้มีหนังสือสำหรับเรียนรู้และค้นคว้าที่ต่อเนื่อง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดจากนายณัฐชัย วีระกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัดในนามร้านหนังสือ“นายอินทร์” ซึ่งได้ร่วมบริจาคหนังสือสำหรับห้องสมุด จำนวน20,000 เล่ม เพื่อมอบให้กับ100 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัด ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนให้มีหนังสือทดแทนส่วนที่เสียหาย และให้เด็กนักเรียนเกิดความต่อเนื่องในการอ่านและการเรียนรู้

ซึ่งพิธีการส่งมอบหนังสือ จัดให้มีขึ้นใน วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ห้องโถงชั้น1อาคารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ นายณัฐชัย วีระกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการส่งมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ให้กับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ว่าเป็นที่ทราบดีถึงความรุนแรงและความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้ ว่าได้สร้างเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพยสินในวงกว้าง โรงเรียนในทุกพื้นที่ ต้องหยุดการเรียนการสอน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ได้รับกระทบโรงเรียนจากน้ำท่วมมีกว่า 1,500 แห่ง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในนามร้านหนังสือ“นายอินทร์”ได้เห็นถึงความเดือดร้อนที่มีต่อทั้งโรงเรียนและเด็กนักเรียนจำนวนมาก จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเรียนรู้และค้นคว้า คืนรอยยิ้มจากการอ่านให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงนำเสนอโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้”ที่ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์กร ที่ต้องการตอบแทนสังคม ส่งเสริมการอ่าน สร้างการเรียนรู้ นำหนังสือกว่า 20,000 เล่ม มูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท ส่งมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบให้กับ100โรงเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งการส่งมอบในครั้งนี้ “นายอินทร์”ยังสนับสนุนต่อเนื่องด้วยการเปิดโอกาส ให้บริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือลูกค้า ที่ต้องการร่วมสนับสนุนการศึกษาของไทย สามารถติดต่อเพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงเรียน ตามรายชื่อโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้”

โครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้” ของร้านหนังสือ “นายอินทร์” ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนให้รักการอ่าน ซึ่งนายอินทร์จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 16 โดยได้ส่งมอบหนังสือไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือทั่วประเทศไปแล้วกว่า 1,000โรงเรียน รวมกว่า 1,000,000 เล่ม เพื่อมอบความสุขจากการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม ตามปณิธานของกลุ่มบริษัทในเครืออมรินทร์ ที่ยึดมั่นว่า “เราทำงานเพื่อความสุข และความรุ่งโรจน์ของสังคม”

โครงการ “ปันความรักด้วยความรู้”ก่อกำเนิดขึ้นจากเจตนารมณ์เพื่อมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านแก่คนไทย แม้ในแหล่งชุมชนที่ขาดแคลน เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งตู้รับบริจาคหนังสือไว้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และรวบรวมหนังสือเพื่อมอบให้แก่แหล่งชุมชนต่างๆทุกเดือน รวมทั้งมีการจัดคาราวานหนังสือเดินทางไปยังต่างจังหวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งที่ผ่านมา 15 ปี ได้บริจาคหนังสือไปแล้วกว่า 150 ล้านบาท โดยการเดินทางไปบริจาคหนังสือตามแหล่งชุมชนต่างจังหวัดที่ผ่านมามีดังนี้

ครั้งที่ 1 ปี 2545             โรงเรียนกลุ่มนพเก้า จังหวัด นครราชสีมา
ครั้งที่ 2 ปี 2546 โรงเรียนวัดกระแสและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ระยอง
ครั้งที่ 3 ปี 2547 โรงเรียนปรายน้ำและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 4 ปี 2548 โรงเรียนบ้านคลองม่วงและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด กระบี่
ครั้งที่ 5 ปี 2549 โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดลและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ลพบุรี
ครั้งที่ 6 ปี 2550             โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ชัยนาท
ครั้งที่ 7 ปี 2551 โรงเรียนชุมชนวัดอ่างเวียนและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ชลบุรี
ครั้งที่ 8 ปี 2552 โรงเรียนบ้านมะขามเอนและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ราชบุรี
ครั้งที่ 9 ปี 2553   โรงเรียนวัดเทพมงคลและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 10 ปี 2554   โรงเรียนวัดดอนพุดและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด สระบุรี
ครั้งที่ 11 ปี 2555   โรงเรียนวัดประชาสามัคคี  และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 12 ปี 2556   โรงเรียนบ้านดอนกร่าง และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 13 ปี 2557   โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 10 โรงเรียน และรร.บ้านน้ำปัวพัฒนา จังหวัดน่าน
ครั้งที่ 14 ปี 2558   โรงเรียนวัดลาดสาลี่  และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 15 ปี 2559   โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ  ที่แจ้งความจำนงขอรับหนังสือบริจาค
ครั้งที่ 16 ปี 2560   100 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ