กฎหมายน่ารู้…เมื่อบ้านของเราอยู่ติดกัน

หลายๆ ท่านที่มีบ้าน ไม่ว่า จะเป็นบ้านเดิมของตัวเองหรือบ้านเก่าที่วางแผนไว้ว่าจะ Renovate สิ่งแรกที่หลายๆคนจะกระทำกันในยามที่ต้องการแปลงโฉมบ้านก็คือการ “ต่อเติม” ทั้งต่อพื้นที่เดิมให้กว้างขวางขึ้น หรือจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้งานใหม่ๆ ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตาม การต่อเติมก็มักมีการเพิ่มขนาดพื้นที่ของอาคารออกไป ซึ่งบางครั้งก็ไปประกบชิดติดกับบ้านข้างเคียง บ้างก็ราบรื่นดี แต่บ่อยครั้งที่อาจมีกระทบกระทั่งกันบ้าง เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้  บ้านและสวนจึงอยากพาท่านผู้อ่านมาทำความเข้าใจกฎหมายที่ว่าด้วย “ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน” ที่ถูกกำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ข้อที่ 50 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันดี แต่บางทีก็อ่านแล้วงงๆ  จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมยังเกิดปัญหากันขึ้นบ่อยๆ   วันนี้ บ้านและสวนจึงอยากจะเขียนออกมาเป็นภาพ Graphic ให้ได้ดูกัน

ข้อสังเกต 1 เกี่ยวกับผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศและช่องแสง
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

ข้อสังเกต 2 แต่ถ้าหากเป็นผนังทึบจะก่อสร้างห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

ข้อสังเกต 3 หากว่าอาคารนั้นก่อสร้างชิดขอบที่ดิน และมีความสูงตั้งแต่ 15-23 เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเสียก่อน และต้องทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า กฏกระทรวงข้อที่ 50 นี้ แท้จริงแล้วถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้บ้าน หรืออาคารแต่ละหลัง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะมีสิ่งใดตกหล่นจากที่สูงหากอยู่ใกล้กันจนเกินไป และเป็นการวางแผนให้เมืองเติบโตอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ การเว้นช่องว่างระหว่างอาคาร ยังช่วยให้เมื่อมีการทรุดตัวของโครงสร้างระหว่างอาคารจะไม่ส่งผลถึงกัน ทั้งยังสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงได้ในยามเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น เพราะฉะนั้นปฏิบัติตามกฏกันเถอะครับ เพื่อตัวเราเอง เพื่อนบ้าน และเมืองของเรา

ขอขอบคุณ SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  แหล่งรวมบ้าน คอนโด ตึกแถว และทรัพย์สินมือสองอื่นๆ ที่ใหญ่ที่สุด  ที่แนะนำเรื่องราวดีๆ เช่นนี้ให้เรา   ผู้ที่กำลังมองหาหรือสนใจในทรัพย์มือสองสามารถเข้าไปเลือกชมได้ทาง www.sam.or.th หรือ Call Center 02-686-1888 

และติดตามเรื่องราวน่ารู้เช่นนี้ได้อีกที่ Baanlaesuan.com นะครับ

เรื่องและภาพประกอบ วุฒิกร สุทธิอาภา

อ้างอิงจาก*
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55(พ.ศ.2543) ข้อที่ 50 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(3) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(4) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่ว่าจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง