MAISON&OBJET Paris 2017 : เมื่อเทรนด์โลกคือความเงียบ

IN SEARCH OF SILENCE
โลกทุกวันนี้เต็มไปส่วนผสมขององค์ประกอบที่หลากหลาย มีหลายสิ่งแม้จะมองเห็นได้ด้วยตาหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ  แต่ก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นแท้จริงคืออะไร นอกจากนี้บางอย่างยังจงใจออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เกิดความคลุมเครือ หรือการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน นิทรรศการของ Elizabeth Leriche จึงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน ที่จัดแสดงงานศิลปะและงานโปรดักต์ดีไซน์ให้กลมกลืนไปกับบรรยากาศของห้องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้ใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียดเล็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในช้า ๆ โดยแต่ละห้องได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศของความเงียบสงบที่แตกต่างกันสุดขั้ว เช่น ความแข็ง-ความอ่อน ความโปร่งใส-ความทึบตัน และความหนัก-เบา กระตุ้นให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เกิดการเปรียบเทียบและแยกแยะประสบการณ์ความเงียบสงบที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีขาวและทำจากวัสดุโปร่งแสง ให้ดูกลมกลืนกับบรรยากาศที่สว่างจัดจ้าภายในห้อง
เลือกใช้วัสดุแบบกึ่งโปร่งกึ่งทึบ ทำผนังแบ่งพื้นที่แต่ละห้อง เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนผ่านจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
แนวคิดแบบวาบิ ซาบิ (wabi-sabi) ของชาวญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งเน้นภูมิปัญญาในความเรียบง่าย และยอมรับการเป็นไปตามธรรมชาติที่มีความไม่สมบูรณ์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า “SILENCE”
ห้องนอนสีดำสนิท และห้องสมุดสีขาวบริสุทธิ์ จัดแสดงให้อยู่ติดกัน แม้ทั้งสองห้องจะเงียบสงบแต่ก็ให้ความรู้สึกและรูปแบบที่ต่างกันสิ้นเชิง

Vase with Stone ผลงานของ Martin Azusa แจกันเซรามิกโอบอุ้มก้อนหินที่ใช้เทคนิคงานคราฟต์มาผสมผสานกับสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ ดูสวยงามแปลกตาและส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันออกมาได้อย่างลงตัว