ปรับปรุงบ้านใหม่ ให้คงบรรยากาศเก่าๆ กับความทรงจำที่ยังชัดเจน

บ้านตากอากาศหลังนี้แม้จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่ผ่าน แต่ก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ การ ปรับปรุงบ้านใหม่ ครั้งนี้จึงยังคงบรรยากาศเก่าๆให้หวนนึกถึง