7 โรคในสวนที่มักพบเป็นประจำ

วันนี้บ้านและสวนจึงนำ 7 โรคในสวน ที่มักพบเป็นประจำ พร้อมทั้งวิธีป้องกันและกำจัด เพื่อให้คุณสังเกตุอาการของต้นไม้ได้ถูกและรักษาได้อย่างทันท่วงที