โรคในสวน โรคพืช

7 โรคในสวนที่มักพบเป็นประจำ

โรคในสวน โรคพืช
โรคในสวน โรคพืช

5. ใบจุด

โรคในสวน ใบจุด โรคพืช
http://blog.maerea-fresh.com/

อาการเริ่มแรกใบจะเป็นจุดสีแดงหรือน้ำตาล ซึ่งขยายวงกว้างออกไปเป็นจุดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งเซนติเมตร เนื้อเยื่อตรงกลางแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเนื้อ มีขอบแผลสีน้ำตาลแดงหรือสีม่วงแดงเห็นได้ชัดเจน ในเวลาที่มีอากาศชื้นจะพบผงสีน้ำตาลดำปกคลุมบางๆบนแผล ใบที่มีหลายแผลจะค่อยๆแห้งไป ถ้าแผลเกิดตามกิ่งและลำต้นด้วย ต้นจะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ

การป้องกันและกำจัด

ต้องทำการฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อรา ยาป้องกันกำจัดเชื้อราทุกชนิดให้ผลดีทัดเทียมกัน แต่มีข้อควรระวังคือ ต้องฉีดพ่นยาให้ทั่วใบที่เกิดอยู่แถวระดับดินให้มากที่สุด ยาที่ฉีด เช่น คิวปราวิต, แคปแทน, ไซเนบ และมาเนบ ซึ่งยาพวกนี้มีขายทั่วไป ยาประเภทดูดซึม เช่น ยาเบนเลท ให้ผลดีในฤดูฝนตกชุก เพราะไม่ถูกน้ำฝนชะล้างเหมือนยาอื่นๆ ถ้าใช้ยาชนิดเคลือบใบก็ควรผสมยาเคลือบติดใบในฤดูฝนด้วย

6. แอนแทรกโนส

โรคในสวน แอนแทรกโนส โรคพืช
http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=52

ใบที่เป็นโรคเริ่มปรากฏอาการเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อน ขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ถ้าอากาศชื้นมาก แผลจะขยายกว้างออกไปมาก อาจทำให้ใบเน่าไปครึ่งค่อนใบในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าอากาศแห้ง ใบก็จะแห้ง และโรคก็จะลดน้อยหรือหยุดชะงักไปได้ระยะหนึ่ง

การป้องกันและกำจัด

อาจจะต้องฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราประมาณ 10 – 15 วันต่อครั้ง เพื่อป้องกันโรคนี้ระบาด ยาที่ให้ผลการป้องกันและกำจัด ได้แก่ จำพวกสารประกอบทองแดง เช่น คิวปราวิต, คอบปริไซด์, คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ หรือจะใช้ยา ไซเนบ, มาเนบ หรือยาประเภทดูดซึมบางชนิดก็ได้

 7. ใบด่าง

โรคในสวน ใบด่าง โรคพืช
http://www.wattano.ac.th/wattano/web_saunpluak/My%20Hip/112.html

ใบด่างสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวแก่ หรือสีเหลืองสลับสีเขียวเป็นแห่งๆ ไม่สม่ำเสมอกันทั่วใบ ใบมีขนาดเล็กและหงิกงอ ดอกมีสีไม่สม่ำเสมอกันด้วย

การป้องกันและกำจัด

ให้ถอนทำลายต้นที่เป็นโรคเสีย

 

เขียน : Gott