7 โรคในสวนที่มักพบเป็นประจำ

5. ใบจุด

http://blog.maerea-fresh.com/

อาการเริ่มแรกใบจะเป็นจุดสีแดงหรือน้ำตาล ซึ่งขยายวงกว้างออกไปเป็นจุดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งถึงครึ่งเซนติเมตร เนื้อเยื่อตรงกลางแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเนื้อ มีขอบแผลสีน้ำตาลแดงหรือสีม่วงแดงเห็นได้ชัดเจน ในเวลาที่มีอากาศชื้น จะพบผงสีน้ำตาลดำปกคลุมบางๆบนแผล ใบที่มีหลายแผลจะค่อยๆแห้งไป  ถ้าแผลเกิดตามกิ่งและลำต้นด้วย ต้นจะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ

การป้องกันและกำจัด

ต้องทำการฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อรา ยาป้องกันกำจัดเชื้อราทุกชนิดให้ผลดีทัดเทียมกัน แต่มีข้อควรระวัง คือ ต้องฉีดพ่นยาให้ทั่วใบที่เกิดอยู่แถวระดับดินให้มากที่สุด ยาที่ฉีด เช่น คิวปราวิต แคปแทน ไซเนบ มาเนบ ซึ่งยาพวกนี้มีขายทั่วไป ยาประเถทดูดซึม เช่น ยาเบนเลท ให้ผลดีในฤดูฝนตกชุกเพราะไม่ถูกน้ำฝนชะล้างเหมือนยาอื่นๆ ถ้าใช้ยาชนิดเคลือบใบก็ควรผสมยาเคลือบติดใบด้วยในฤดูฝน

6. แอนแทรกโนส

http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=52

ใบที่เป็นโรคเริ่มปรากฏอาการเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อน ขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ถ้าอากาศชื้นมากแผลจะขยายกว้างออกไปมาก อาจทำให้ใบเน่าไปครึ่งค่อนไปในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าอากาศแห้งใบก็จะแห้ง และโรคก็จะลดน้อยหรือหยุดชะงักไปได้ระยะหนึ่ง

การป้องกันและกำจัด

อาจจะต้องฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง เพื่อป้องกันโรคนี้ระบาด ยาที่ให้ผลการป้องกันกำจัดได้แก่ จำพวกสารประกอบทองแดง เช่น คิวปราวิต คอบปริไซด์ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ หรือจะใช้ยา ไซเนบ มาเนบ หรือยาประเภทดูดซึมบางชนิดก็ได้

 7. ใบด่าง

http://www.wattano.ac.th/wattano/web_saunpluak/My%20Hip/112.html

ใบด่างสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวแก่ หรือสีเหลืองสลับเขียวเป็นแห่งๆ ไม่สม่ำเสมอกันทั่วใบ ใบมีขนาดเล็กและหงิกงอ ดอกมีสีไม่สม่ำเสมอกันด้วย

การป้องกันและกำจัด

ให้ถอนทำลายต้นที่เป็นโรคเสีย

 

เขียน : Gott

keyboard_arrow_up