ROOM ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดโครงการ VC FABRIC Visits & Workshops for with Young Designers Contest 2016

ทางบริษัทวีซีแฟบริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้าน Soft Furnishing ที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน  ผู้จัดทำโครงการ  VC FABRIC Visits & Workshops for with Young Designers Contest 2016 ซึ่งเป็นโครงการจัดกิจกรรม  โดยเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและสาขาที่เกี่ยวข้องรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ  “ Soft Furnishing กับงานออกแบบตกแต่งภายใน ” และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การออกแบบจัดทำ Mood & Materials Board เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับ   แทรนด์การตกแต่งภายใน และนวัฒกรรมวัสดุ ผ้าม่าน ผ้าบุ วอลเปเปอร์รวมถึงการนำไปใช้งาน เพื่อมุ่งหวังให้เสริมสร้างความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในการทำงานจริงของนักศึกษาในอนาคต

_MG_0951

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบของ campus tour workshop โดยทีมงานผู้จัดทำ พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นฤดี ภู่รัตนรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเดินทางไปบรรยายและ Workshop ยัง 10 มหาวิทยาลัยชื่อดังด้านการออกแบบในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ม.ราชมงคลล้านนา , ม.ราชมงคลธัญญบุรี,     ม.พระจอมเกล้าบางมด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  ในระหว่างวันที่ 28 สิหาคม  – 17 ธันวาคม 2559

และเปิดโอกาศให้ นศ. จากทุกสถาบันการออกแบบทั่วประเทศส่งผลงานการออกแบบตกแต่งภายในเข้าประกวด ภายใต้ โจทย์  “ HOME OFFICE for everyday lifestyle ” Renovate บ้านพัก ทาว์นโฮม 3 ชั้น ขนาด 200 ตรม. ด้วยการใช้วัสดุตกแต่งด้าน Soft Furnishing  ซึ่งได้รับความสนใจจาก นศ.ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมากกว่า 300 ผลงาน

ROOM ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ชนะการประกวด ตามรายชื่อผู้ชนะการประกวด ดังนี้

_MG_1148

รางวัลชนะเลิศ : นาย ภาสวุฒิ   บุญดีเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้รับเงินรางวัล  30,000 บาท และ มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้รับทุนการตกแต่งห้องเรียน  50,000 บาท
รางวัลรองเลิศอันดับ 1 : นางสาวชนาพร   นาคเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  ได้รับเงินรางวัล  20,000 บาท
รางวัลรองเลิศอันดับ 2 : นายวงศกร   ดุลยวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท
รางวัลชมเชย : นางสาว พัชรพร   เรืองเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  5,000 บาท
รางวัลชมเชย : นางสาว นวพรรญฌ์   ธนจิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  5,000 บาท

และนอกจากนนี้ ทีมงานฝ่ายได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานได้แก่

Young Designers Contest

คุณปราณี นาคะศิริ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  VC Fabric Co Ltd
คุณโสภิต สุจริตกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท Create Great Design Co Ltd
คุณธีรทัศน์  วงษ์หอมเทียน   ประธานบริหารบริษัท Interior Architecture 103 Co Ltd
คุณดำรง ลี้ไวโรจน์  บรรณาธิการบริหาร  นิตยสาร Room
อาจารย์ นฤดี ภู่รัตนรักษ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์  บริษัท  VC Fabric

สำหรับใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจ ฝึกฝีมือให้เฉียบ และในปีหน้า น้องๆ ติดตามข่าวการจัดการประกวด VC FABRIC Visits & Workshops for with Young Designers Contest ได้ที่นี่ รับรองว่ารูม จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆนี้ให้เกิดขึ้นต่อไป 😀