4 สายเลือดใหม่ สานต่อภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่างานศิลป์

สานต่อภูมิปัญญา
สานต่อภูมิปัญญา

Handcraft from natural fiber จากสายใยความผูกพันกลายเป็นแรงบันดาลใจ

สานต่อภูมิปัญญา

คุณณัช – มนัทพงค์ เซ่งฮวด อีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่สานต่ออาชีพหัตถกรรมจักสานกระจูดที่ผู้เป็นแม่ถ่ายทอดฝีไม้ลายมือมาให้ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานกระจูด บวกกับความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ศึกษามา พัฒนางานหัตถกรรมให้กลายเป็นงานศิลปะร่วมสมัยทั้งยังถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนให้คงอยู่สืบไป

“การสานเสื่อจากกระจูดเป็นภูมิปัญญาของภาคใต้ ทั้งพัทลุง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ซึ่ง คุณแม่วรรณี เซ่งฮวด คุณแม่ของผมสืบทอดการสานกระจูดมาจากคุณยายและคุณทวด ผมเติบโตและซึมซับมาตั้งแต่เด็ก เพราะครอบครัวของเราหลังจากทำนาทำสวนยางก็มาช่วยกันสานเสื่อกระจูดเป็นเสื่อนอน เป็นกระสอบใส่ข้าวสารหอมกระเทียมในครัว จากใช้กันเองในครัวเรือนพวกเราก็หันมารวมกลุ่มสร้างเป็นหัตถกรรมกระจูดวรรณี VARNI ขึ้นมา”
“เดิมกลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณีจะทำเสื่อซึ่งมีราคาเพียงน้อยนิด ผมจึงนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนด้านศิลปะมาผนวกเข้ากับการสานกระจูด ผ่านกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ และต่อยอดงานหัตถศิลป์ท้องถิ่น สู่ตลาดที่กว้างขึ้น
พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ เช่น ทำเป็นกระเป๋าคลัตช์ เคส ไอแพด ไอโฟน ทำเฟอร์นิเจอร์อย่างโต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ”

สานต่อภูมิปัญญา
“งานทุกชิ้นจะมีคุณค่าในตัวอยู่แล้ว เพราะแต่ละชิ้นมาจากความตั้งใจและใช้เวลาในการสานในส่วนของลวดลายต้องยอมรับว่าเราออกแบบมาเพื่อตอบรับเทรนด์ในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงอนุรักษ์ลายเดิมเอาไว้ด้วย คนรุ่นเก่าจะอนุรักษ์ประเพณี
ดั้งเดิมของเขาอยู่ แต่เราเป็นคนรุ่นใหม่ เราก็อยากปรับรูปแบบให้เข้ากับงานสมัยใหม่มากขึ้น”

“แนวทางในอนาคตตอนนี้เราเริ่มพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อจะช่วยให้หัตถกรรมกระจูดวรรณีได้สืบทอดต่อไป โดยมีครูช่างแม่วรรณีและช่างฝีมือในกลุ่มช่วยกันฝึกสอน พร้อมแนะนำแนวคิดในการออกแบบและการทำตลาดของหัตถกรรมกระจูดวรรณี ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้หัตถกรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เขามองว่าสิ่งใกล้ตัวเราก็นำมาพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้เราได้”

สานต่อภูมิปัญญา

ขอขอบคุณ : คุณณัช – มนัทพงค์ เซ่งฮวดหัตถกรรมกระจูดวรรณี VARNI
152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
โทร. 08-7760-9879 คุณณัช  08-9589-6370 คุณแม่