คุณ แยกขยะ เป็นไหม?

japantourlist
ถังขยะของประเทศญี่ปุ่นที่แยกประเภทของขยะอย่างละเอียด Source: www.japantourlist.com

จากข้อมูลเบื้องต้นน่าจะทำให้พอเข้าใจบ้างแล้วว่าขยะแบบไหนควรแยกทิ้งอย่างไร อาจสังเกตได้ว่า แม้จะเป็นขยะพลาสติก แต่หากมีเศษอาหารอยู่ด้วย ก็จะถือเป็นขยะเปียกไปโดยปริยาย หรือขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆ ก็จะเป็นขยะทั่วไป เพราะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ยกเว้นขยะพลาสติกที่เป็นชิ้นเป็นอันและสะอาด ไม่มีเศษอาหารหลงเหลือ จะสามารถทิ้งเป็นขยะรีไซเคิลได้

คงจะดีไม่น้อยหากประเทศของเราเริ่มหันมาคัดแยกขยะกันอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะช่วยให้บ้านเมืองสะอาดแล้ว ยังช่วยลดมลพิษต่างๆ ลดขั้นตอนการกำจัดขยะ และปริมาณขยะ แถมยังนำขยะเหล่านั้นกลับมาสร้างประโยชน์ต่างๆให้สังคมได้อีกด้วย ตอนนี้ยังไม่สายที่เราจะช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้บ้านเมืองของเรา และโลกของเรา มาร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะค่ะ

*ขยะจำพวกกิ่งไม้ ต้นไม้  รถขยะจะไม่เก็บไปด้วย จำเป็นต้องโทร.แจ้งสำนักงานเขต *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


เรื่อง : Tatsareeya S.