เครื่องมือช่างสามัญประจำบ้าน

*เครื่องมือ(ช่าง)สามัญประจำบ้าน

เครื่องมือช่างสามัญประจำบ้าน
เครื่องมือช่างสามัญประจำบ้าน
  1. ถุงมือผ้า ช่วยป้องกันอันตรายและสิ่งสกปรกมาสัมผัสมือ

16

อ่านต่อ : ถุงมือคู่บ้าน
  1. หน้ากากกรองอนุภาคพร้อมวาล์วระบายอากาศ ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นฉุนจากสารเคมี

 17

  1. ระดับน้ำ ใช้หาค่าระดับความลาดเอียง ทั้งทางแนวราบและแนวตั้งฉากของชิ้นงาน

18

  1. เทปพันสายไฟ ใช้พันรอยต่อของสายไฟเพื่อป้องกันไฟรั่วหรือไฟดูด

19

  1. เทปพันเกลียว ใช้พันเกลียวเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้หยดหรือรั่ว

 20

เรื่อง : สุพจน์ เพชรศักดิ์วงศ์


ปฎิทินดูแลบ้านทั้งปี