เครื่องมือช่างสามัญประจำบ้าน

*เครื่องมือ(ช่าง)สามัญประจำบ้าน

เครื่องมือช่างสามัญประจำบ้าน
เครื่องมือช่างสามัญประจำบ้าน

11. คีมล็อกปากโค้ง ใช้งานคล้ายประแจเลื่อน แต่สามารถจับชิ้นงานและขันนอตได้ดีกว่า อาทิ ใช้จับยึดหัวนอตที่เสียรูปทรงหรือบุบเยินจนไม่สามารถใช้ประแจขันหรือคลายหัวนอตได้
1112. คีมคอม้า ปากสามารถเลื่อนได้ตามขนาดของชิ้นงาน มีก้านจับยาวเพื่อช่วยผ่อนแรงเมื่อต้องการขันท่อหรือนอตต่างๆ
12

  1. ตลับเมตร ใช้วัดระยะหรือตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน เช่น การเดินสายไฟ หรือติดตั้งสวิตช์หรือเต้ารับ

13

  1. คีมปากจระเข้ บริเวณปากจับมีร่องฟันสำหรับใช้จับชิ้นงานและมีคมสำหรับตัดอยู่ด้านข้าง สามารถใช้ตัดลวดหรือสายไฟขนาดเล็กได้

14

  1. โครงเลื่อยเหล็ก ใช้งานร่วมกับใบเลื่อยเพื่อตัดท่อพีวีซี ไม้ หรือโลหะต่างๆ

15

อ่านต่อ : เลื่อย…เลื่อย…มาเรียงๆ

อ่านต่อหน้า4