ปฏิทินดูแลบ้าน..ฉบับเจ้าบ้าน

ทาสีบ้านใหม่ช่วงไหนถึงมีอายุการใช้งานยาวนาน อยากเปลี่ยนหลังคาควรทำช่วงไหน กำจัดปลวกเมื่อไหร่ดี ฯลฯ คำถามเหล่านี้ ”บ้านและสวน” มีคำตอบให้เพื่อช่วยลดความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลังในรูปแบบ ปฏิทินดูแลบ้าน

เราสามารถนำปฏิทินนี้ไปใช้วางแผนการบำรุงรักษาบ้านได้ตลอดทั้งปีเลยครับ เพื่อความมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆในบ้านแสนรักของเรายังใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปฏิทินดูแลบ้าน

<< ดาวน์โหลด >>

เรื่อง : สุพจน์ เพชรศักดิ์วงศ์