TIMELESS MASTERPIECE บ้านสะท้อนศิลป์

หกปีก่อน room เคยไปเยี่ยมเยือนบ้านของอาจารย์อ๊อดมาแล้วครั้งหนึ่ง  แต่ในครั้งนี้ทันทีที่ก้าวเข้ามายังแกลเลอรี่ที่รายล้อมด้วยพระบรมรูปปั้นในหลวงรัชกาลที่  9 บรรยากาศแห่งความรำลึกอาลัยก็กระทบหัวใจเราทันที

_mg_4188

หากจะพูดถึงพระบรมรูปปั้นของพระองค์ท่านที่งดงามจนเลื่องลือแล้ว ล้วนได้รับการรังสรรค์ขึ้นจากปลายนิ้วของอาจารย์อ๊อดทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าจะบอกว่า อาจารย์คือเจ้าของผลงานคอลเล็คชั่นพระบรมรูปปั้นที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็คงไม่ผิดไปนัก

“ผมเป็นคนที่ต้อง ‘รู้สึก’ ก่อนถึงจะลงมือปั้น คือก่อนจะปั้นพระบรมรูปปั้นของในหลวงรัชกาลที่  9 ผมต้องค้นคว้าทุกพระราชอิริยาบถของพระองค์อย่างละเอียด ตั้งแต่พระพักตร์ที่งดงามสมบูรณ์ ไปจนถึงการศึกษาพระราชกรณียกิจ ผมไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรได้มากมายถึงเพียงนี้  ทุกโครงการในพระราชดำริไม่ได้เกิดจากการใช้เงินเป็นหลัก แต่เกิดจากแรงศรัทธาของทุกคนโดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลาง ต่อให้ผมทำงานเท่าไรก็คงไม่ได้สักครึ่งของพระองค์ท่าน

jun161019_148

“ผมจะจับเอาเหตุการณ์สำคัญ ๆ มาเป็นแรงบันดาลใจ เช่น ตอนที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือแม้กระทั่งตอนทรงพระผนวช ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากฉลองพระองค์ที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด”

เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้อาจารย์อ๊อดซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่  9 พระราชทานแก่ประชาชนของพระองค์คือ ช่วงที่เขามีโอกาสได้เข้าไปทำงานในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ถึงแม้จะไม่ได้เห็นพระองค์ทรงงานโดยตรง แต่ก็มักได้ยินเรื่องราวที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยอยู่เสมอ ทำให้เกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้ง จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจนำมาสร้างงานประติมากรรมรูปพระองค์ท่านจนถึงปัจจุบัน

jun161019_132

“ผมเรียนรู้ถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่จากพระองค์ ผมรู้สึกว่าพระองค์เป็นเหมือนดวงตะวันที่สว่างสดใส สำหรับคนไทยทุกคน ผมจึงอยากถ่ายทอดให้คนที่เห็นงานผมรู้สึกเช่นนั้น ให้ระลึกถึงความดีงามของพระองค์ท่านตลอดไป”

jun161019_098

อาจารย์วัชระ ประยูรคำ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างผลงานไว้มากมายโดยเฉพาะงานด้านประติมากรรมรูปเหมือน มีผลงานสร้างชื่อ อาทิ ทิฐิกาย 2557, ประดุจฟ้าโน้มลงสู่ดิน ซึ่งผลงานส่วนใหญ่มักได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ข่าวดีสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์อ๊อด ปีหน้า “นิลเพชรแลนด์อาร์ต” อาณาจักรขนาด 45 ไร่ แถวบางเลน จังหวัดนครปฐม ใกล้สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้แล้ว โดยมีทั้งห้องสมุด โรงปั้น และแกลเลอรี่สำหรับศิลปินหมุนเวียนมาจัดแสดงผลงานให้ชมกัน


เจ้าของ – ออกแบบ อาจารย์อ๊อด – วัชระ ประยูรคำ
เรื่อง Ektida N. ภาพ จิระศักดิ์, ดำรง, นันทิยา
สไตล์ ประไพวดี