HUMAN SCALE สัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบ : ห้องนอน

เราจึงมีแบบ HUMAN SCALE ในห้องนอนเพื่อเป็นตัวอย่างให้สำหรับคนที่กำลังจะออกแบบห้องนอนมาให้รู้กัน