[ TIPS ] การออกแบบห้องน้ำ ที่ทุกคนต้องรู้ !

ห้องน้ำที่ดี
ห้องน้ำที่ดี

ห้องน้ำในบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นห้องที่สมาชิกทุกคนในบ้านต้องเข้ามาใช้กันเป็นประจำ เพราะฉะนั้น การออกแบบห้องน้ำ ควรทำให้มีความสะดวกสบายมีอนามัย และมีจำนวนเพียงพอต่อสมาชิกในบ้าน

หลัก ” การออกแบบห้องน้ำ “

  1. แบ่งพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งออกจากกัน

    แบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้ง

    ส่วนแห้งควรจะเป็นส่วนที่มีน้ำมาเกี่ยวข้องกับการใช้งานน้อย เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ หรือโถชักโครกส่วนเปียก คือ พื้นที่ที่ใช้อาบน้ำ ซึ่งจะโดนน้ำทั่วบริเวณเมื่อถูกใช้งาน ดังนั้นเราจึงควรแยกสองส่วนนี้ออกจากกันด้วยการออกแบบให้มีผนังกั้น โดยสามารถใช้ม่านกันน้ำฉากกันน้ำ หรือตู้อาบน้ำมาเป็นผนังกั้นก็ได้

    อุปกรณ์แบ่งพื้นที่ห้องน้ำ

นอกจากนี้ข้อดีของการแบ่งพื้นที่ส่วนแห้งและส่วนเปียกออกจากกันยังลดปัญหาการใช้ห้องน้ำในเวลาเดียวกันสำหรับบ้านที่มีสมาชิกเยอะ ๆ ได้อีกด้วย เพราะสมาชิกจะสามารถใช้ห้องน้ำพร้อมกันได้ 2 – 3 คน โดยแบ่งตามแต่ละส่วน

2. ตำแหน่งของห้องน้ำภายในบ้าน

ตำแหน่งห้องน้ำ

ตำแหน่งของห้องน้ำควรอยู่ฝั่งทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง เพราะจะทำให้พื้นแห้งง่ายและสร้างสุขอนามัยที่ดี

การระบายอากาศในห้องน้ำด้วยหน้าต่าง

หน้าต่างก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะมีหน้าที่ช่วยระบายอากาศในห้องน้ำ ชนิดของหน้าต่างที่เหมาะกับห้องน้ำ คือ หน้าต่างบานกระทุ้งซึ่งสามารถระบายอากาศ ได้ดี รวมถึงบานที่เปิดออกไปจะบังสายตาจากคนข้างนอกทำให้รู้สึกเป็นส่วนตัวเวลาใช้ห้องน้ำ

การระบายอากาศด้วยพัดลมระบายอากาศ

แต่ถ้าเป็นห้องน้ำที่ออกแบบไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกหรือเป็นส่วนที่ต่อเติมจากตัวบ้าน สามารถแก้ไขด้วยการติดพัดลมดูดอากาศ เพื่อช่วยระบายอากาศได้เช่นกัน พัดลมดูดอากาศมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังและพัดลมดูดอากาศแบบติดบนเพดานของห้องน้ำ โดยจะต้องเลือกพัดลมที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของห้องน้ำด้วย

3. การจัดวางลำดับของสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ

การจัดวางโถสุขภัณฑ์

เราควรจัดวางสุขภัณฑ์โดยเรียงตามลำดับความสำคัญในการใช้งาน เช่น วางอ่างล้างหน้าไว้ใกล้กับประตู ถัดไปจึงเป็นโถปัสสาวะหรือโถชักโครก และส่วนที่อยู่ด้านในสุดเป็นที่อาบน้ำ

Story : สุธาสินี สุขโข

keyboard_arrow_up