ดูแลสวนตามฤดูกาล

Seasonal Garden ดูแลสวนตามฤดูกาล

ดูแลสวนตามฤดูกาล
ดูแลสวนตามฤดูกาล

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดู การดูแลต้นไม้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของฤดูนั้นด้วย

วันนี้ my home จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดูแลสวนตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำหรือใส่ปุ๋ย  ถ้าพร้อมแล้วเตรียมเครื่องมือให้พร้อมแล้วออกไปดูแลสวนด้วยกันเลยดีกว่าครับ

การรดน้ำ 

การรดน้ำสวนขนาดใหญ่ที่ไม่มีระบบสปริงเกลอร์ ควรมีก๊อกน้ำตามตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้ต่อสายยางสะดวก โดยปกติควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง หรืออย่างน้อยวันละครั้ง ในตอนเช้า ช่วงเวลาที่เหมาะกับการรดน้ำ

  • เช้า 6.00 น. – 8.00 น. ควรรดตอนที่ยังมีแดดอ่อน ๆ
  • เย็น 16.00 น. – 18.00 น. เพื่อให้น้ำในดินระเหยออกไปบางส่วน
  • หลัง 18.00 น.ควรเลี่ยง การรดน้ำ เพราะอาจเกิดปัญหาการอับชื้น และทำให้ต้นไม้เน่าได้

ฤดูร้อน

ฤดูร้อน

อากาศร้อนจัด ต้นไม้จะปิดปากใบ เพื่อลดการคายน้ำ การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ จึง ควรให้ปุ๋ยโดยตรงทางดิน จะดีกว่า ด้วยการพรวนดินให้ร่วนซุย เพื่อให้ดิน โปร่ง เนื้อดินมีช่องว่างในการดูดซับน้ำ ช่วยให้น้ำซึมซับและเก็บกักในดินได้ มากขึ้น จะช่วยละลายปุ๋ยออกมา อย่างเหมาะสม

 

ฤดูหนาว

ฤดูหนาว

ฤดูนี้พืชส่วนใหญ่มักมีการพักตัว การใส่ปุ๋ยจึงไม่มีความจำเป็นมากนัก และควรใช้ความระมัดระวังมากในการ ให้ปุ๋ย เพราะหากสะสมอยู่ในดินมาก เกินไป จะทำให้เกิดสภาพดินเค็ม จึง ควรลดปริมาณการให้ปุ๋ยเคมีลง หรือให้ปุ๋ยพร้อมกับน้ำแทนการให้ ปุ๋ยเม็ดและรดน้ำในปริมาณที่มาก กว่าเดิมเพื่อให้ปุ๋ยเจือจาง

 

ฤดูฝน

ฤดูฝน

น้ำฝนจะชะล้างปุ๋ยได้ง่าย จึงต้องพรวนดินกลบปุ๋ยในทันที ควรให้ปุ๋ยบ่อยและถี่กว่าเดิม โดยพลิกดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนบ้าง เพื่อให้แห้งและได้รับออกซิเจน และ ยังเป็นการช่วยปรับพื้นผิวดินที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ในสวนให้มีระดับเสมอกัน เพื่อป้องกัน น้ำขังบริเวณโคนต้น หรือทำระบบ ระบายน้ำรอบโคนต้นเป็นการช่วย ระบายน้ำให้ไหลออกไปเร็วที่สุด


เรื่อง : อิสรา สอนสาสตร์
ภาพประกอบ : ฮ่องเต้

อ่านต่อที่ : เรื่องน่ารู้ใน “การดูแลสวน”