9 ต้นไม้ของพ่อ กับการประยุกต์ใช้ในการจัดสวน

ต้นจันทน์
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นจันทน์จำนวน 1 คู่ ไว้บริเวณหน้าหอพระไตรปิฏกวัดระฆังฯ (ซ้าย ขวา) เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหอพระไตรปิฏก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2514

Credit: www.matichon.co.th/news/97684
Credit: www.matichon.co.th/news/97684

ต้นจันทน์ เป็นพรรณไม้โบราณ มีสรรพคุณทางยาสมุนไพร ดอกสีขาวนวลหรือเหลืองอ่อน หาได้ยากในปัจจุบัน
Garden Idea:
– สำหรับการปลูกในระยะแรกต้นจันทน์ต้องการร่มเงาเป็นพิเศษ แนะนำให้ปลูกพรรณไม้อื่นแซม เช่น กล้วยจะทำให้ต้นจันทน์เจริญเติบโตได้ดี
– เหมาะกับการตกแต่งสวนไทย หรือสวนสมุนไพรเนื่องจากมีกลิ่นหอมอ่อนๆ


ต้นหางนกยูงฝรั่ง(ต้นยูงทอง)
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งจำนวน 5 ต้น บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2506

Credit: http://mapio.net/pic/p-74740838/
Credit: http://mapio.net/pic/p-74740838/

หางนกยูงฝรั่ง เป็นไม้ยืนต้น ที่มีช่อดอกสีแสด แผ่กิ่งก้านสวยงาม
Garden Ideas:
– ไม่ควรปลูกใกล้สิ่งก่อสร้าง อย่าง อาคาร บ้านเรือน นิยมปลูกประดับตามสวนสาธารณะหรือพื้นที่โล่งแจ้ง
– ควรปลูกทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเนื่องจากลมพัดผ่านน้อย ทำให้ใบไม่ร่วงได้ง่ายๆ


ต้นจามจุรี (ต้นก้ามปู)
ต้นไม้ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินและพระราชทานต้นจามจุรี ที่ทรงนำมาจากพระราชวังไกลกังวล จำนวน 5 ต้น และทรงปลูกด้วยพระองค์เองบริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Credit: http://www.cca.chula.ac.th/protocol/yensira/384-chamchuri1.html
Credit: http://www.cca.chula.ac.th/protocol/yensira/384-chamchuri1.html
Credit: http://www.chula.ac.th/about/symbol/symbol_chamjuree
Credit: http://www.chula.ac.th/about/symbol/symbol_chamjuree

จามจุรี ไม้ใหญ่ทรงสวย เรือนยอดแผ่กว้าง ดอกสีชมพู ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินอีกด้วย นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ หรือพื้นที่บริเวณกว้างๆ เพื่อเป็นจุดนำสายตาให้กับภูมิทัศน์และสร้างความร่มรื่นได้
Garden Ideas:
– ไม่แนะนำให้ปลูกบริเวณบ้านหรืออาคาร เนื่องจากมีรากที่แผ่กว้าง สามารถทำลายโครงสร้างอาคารได้
– ปลูกให้ร่มเงาและบดบังแสงแดดได้ดี