9 ต้นไม้ของพ่อ กับการประยุกต์ใช้ในการจัดสวน

เราจะทำให้ประเทศไทยกลับมีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นได้ขออย่าไปรังแกป่าเท่านั้นเอง

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2537

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นได้ว่า ท่านทรงห่วงใยเอาใจใส่เกี่ยวกับป่าไม้ต้นไม้ ทรงตระหนักว่าป่าไม้นั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติเพียงใด ในโอกาสนี้ เว็บไซต์บ้านและสวนได้นำพรรณไม้ต่างๆที่พระองค์ท่านเคยทรงปลูกไว้มาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยบทความ 9 ต้นไม้ของพ่อ กับการประยุกต์ใช้ในการจัดสวน ดังนี้

ต้นมะม่วงและหญ้าแฝก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์ “พิมเสนมัน” ไว้บริเวณด้านหน้าเรือนชำเพาะกล้าไม้โตเร็ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2527 และทรงปลูกต้นหญ้าแฝกเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2535 บริเวณพื้นที่แปลงมะขามหวาน

Credit: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000105670
Credit: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000105670

มะม่วง ไม้ผลที่เป็นที่รู้จักดีของคนไทย นิยมปลูกเพื่อรับประทานผลอีกทั้งยังเป็นพรรณไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า หากปลูกมะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้านจะทำให้ผู้อยู่อาศัยร่ำรวยยิ่งขึ้นอีกด้วย
Garden Idea:
– เหมาะกับสวนไทยหรือเป็นไม้ประธานในสวนครัวที่บ้านคุณได้
– ต้นมะม่วงสามารถนำมาปลูกสร้างร่มเงาในสวนได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับทำมุมนั่งเล่นใต้ต้นไม้

Credit: http://thekingofsmilethailand.blogspot.com/2014/09/220.html
Credit: http://thekingofsmilethailand.blogspot.com/2014/09/220.html

หญ้าแฝก พืชตระกูลหญ้าที่ช่วยรักษาหน้าดิน เนื่องจากมีระบบรากลึกช่วยกรองตะกอนดิน อีกทั้งยังเป็นพืชในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการชะล้างของหน้าดินและปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมได้
Garden Ideas:
– ปลูกบริเวณบ่อน้ำธรรมชาติในสวนช่วยกรองตะกอนดินและเศษวัชพืชทำให้น้ำสะอาดมากขึ้นอีกด้วย
– ปลูกรอบๆโคนไม้ผลช่วยรักษาความชุ่มชื้นและเพิ่มธาตุอาหารในดินได้


ต้นสนฉัตร
อุทยานแห่งชาติแม่โถ

อุทยานแห่งชาติแม่โถ เป็นโครงการในพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นสนฉัตร 2 ต้นไว้บริเวณใกล้ๆกับบ้านพักในอุทยาน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2523

Credit: https://searnxien.wordpress.com/2014/12/09/
Credit: https://searnxien.wordpress.com/2014/12/09/

สนฉัตร พรรณไม้สนประดับ ใบแตกชั้นสวยงามคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกจะทำให้เกิดความสนใจจากบุคคลทั่วไป เหมาะกับการปลูกลงกระถาง หรือตามมุมต่างๆของสวน สร้างบรรยากาศความร่มรื่น ให้กับสวนได้
Garden Ideas:
– เพิ่มความน่าสนใจให้กับสวนโดยปลูกต้นสนฉัตรสลับกับไม้ดอกหรือหญ้าเรียงเป็นแนว ทำให้สวนดูมีมิติแตกต่างกันเหมาะกับการตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษ หรือสวนเรียบง่ายแบบมินิมอล
– ปลูกสนฉัตรภายในอาคารได้ แนะนำให้ปลูกใส่กระถางต้นเดี่ยวนำไปตั้งตามมุมต่างๆ เพื่อประดับอาคารเพิ่มความชุ่มชื้นภายในอาคารอีกทั้งยังช่วยดูดซับสารพิษได้เล็กน้อย