กาแฟ ไร่ชา และนาข้าว เที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์แห่งแรงบันดาลใจ

พาเที่ยวชม 3 สวนเกษตรและวิถีเกษตรกรใต้แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวนกาแฟลีซูมี , ดอยช้าง ไร่ชา 101 และ โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย 3 สวนเกษตร นี้ได้เรียบเรียงมาจากหนังสือ “The Oganic Way” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้เกษตรกรไทย อีกทั้งต้องการให้ผู้บริโภคเล็งเห็นคุณค่าของเกษตรกรไทยที่สร้างผลผลิตแบบอินทรีย์ เป็นการสร้างผลผลิตที่สะอาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

สวนกาแฟลีซูมี ดอยช้าง

เศรษฐกิจพอเพียง

รถตู้วิ่งลัดเลาะตามเส้นทางที่ทั้งแคบและชันมู่งสู่จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ นั่นก็คือ สวนกาแฟลีซูมีบนดอยช้าง เมื่อจอดรถนิ่งสนิท คุณมี่ – ธีรชาติ สถิตธรรมพนา ต้อนรับเราอย่างเป็นมิตรก่อนจะพาเดินขึ้นไปชมสวนกาแฟบนไหล่เขาของดอยช้าง

คุณมี่เล่าที่มาก่อนจะมาเป็นสวนกาแฟให้เราว่า “ชาวลีซูได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอยช้างเป็นระยะเวลานานกว่า 90 ปีแล้ว โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้น นอกจากปลูกข้าวไร่ไว้กิน ปลูกข้าวโพดไว้เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักและถั่ว พืชเศรษฐกิจที่เป็นรายได้อย่างหนึ่งของชาวบ้านคือการปลูกฝิ่น เล่ากันว่ายางฝิ่นที่ปลูกบนดอยช้างนี้มีเนื้อยางที่มีคุณภาพดีมาก เนื่องจากดินมีความสมบูรณ์ ทำให้ทางการส่งเจ้าหน้าที่มาทำลายทุกี หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งโครงการปลูกกาแฟทดแทนฝิ่นของโครงการหลวงผ่านหน่วยงานกรมประชาสงเคราะห์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และขยายพื้นที่เพาะปลูกเรื่อยมา จนปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า 1000 ไร่”

arm140222-167
arm140223-092
arm140223-117

ด้วยภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ์นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งคุณมี่ยังได้นำผลไม้เมืองหนาวชนิดอื่นมาปลูกผสมผสาไปกับแปลกปลูกกาแฟด้วย เช่น ท้อ แมคคาเดเมีย เชอร์รี่

สำหรับการผลิตของสวนลีซูมีเราเน้นการใช้ทรัพยากรน้ำให้น้อยที่สุด เพราะการดึงน้ำมาใช้เป็นการเปลี่ยนทางน้ำทำให้เป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เราเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ดังนั้นจะดึงน้ำมาใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้น เราจึงเลือกการผลิตกาแฟโดยกรรมวิธีแบบแห้งซึ่งใช้เวลาตากนาน 23 – 30 วันเป็นอย่างต่ำ ใช้พื้นที่และเวลามากแต่ประหยัดน้ำกว่าการทำแบบเปียก ดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟขนาดแปลงเล็ก แนะนำให้ทำการผลิตด้วยกรรมวิธีแบบแห้งจะดีกว่า

arm140223-136
arm140223-027
arm140223-164

คุณมี่นำทางเดินเราเดินไต่ระดับขึ้นมายังจุดตั้งแคมป์ที่มีคุณส้ม – ปาริชาติ สถิตธรรมพนา ภรรยา และน้องนัน – ธนัญญา สถิตธรรมพนา ลูกสาวคุณมี่ กำลังเตรียมกาแฟสดๆ รอให้พวกเราได้ชิมกัน พอบรรยากาศโดยรอบจนถึงเวลาใกล้เย็น ก่อนจะเดินทางกลับเราเดินมาหยุดที่จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน เป็นศาลาเล็กๆไว้ชมวิว มีฉากหลังโอบล้อมด้วยยอดดอยช้างตระหง่านอยู่ เมื่อมองลงมายังทิศใต้จะเห็นทัศนียภาพของหมู่บ้านดอยช้าง นับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด การเดินทางครั้งนี้นอกจากจะได้ชื่นชมกับสวน ดื่มดำรสชาติกาแฟแล้ว เรายังได้ซาวซึ้งกับจิตสำนึกของผู้ผลิตที่มีใจอนุรักษ์และมองเห็นความสำคัญของทรัพยากรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

arm140223-176
arm140222-193