“ธ สถิตในดวงใจ” งานศิลป์ริมราชดำเนิน

สำหรับผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนกลับบ้าน room ขอเชิญชวนแวะไปชมงานเเสดงศิลปะ สถิตในดวงใจที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เเละแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ในงานประกอบด้วยผลงานพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมรูปปั้น โดยศิลปินไทย 29 ท่าน ซึ่งมีทั้งผลงานใหม่ และผลงานสุดหวงแหนของศิลปินชื่อดัง ที่น้อยคนนักจะเคยได้เห็นชิ้นงานจริง ไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ กัญญา เจริญศุภกุล, คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, คุณวัชระ ประยูรคำ, ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, คุณอุดม อุดมศรีอนันต์,  คุณกิติก้อง ดิลกวัฒโนทัย, คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, ครูปาน-สมนึก คลังนอก, อนุชัย ศรีเจริญพู่ทอง ฯลฯ

เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2559
ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน
วันอังคาร  -อาทิตย์ 10.00 น. – 19.00 น.

 

ธ สถิตในดวงใจ

 


ผลงานภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ผลงานคุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

ผลงานภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ผลงานคุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

 


ชื่อผลงาน “พอ” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ กัญญา เจริญศุภกุล สะท้อนให้เห็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ ศิลปินเลือกใช้เทคนิคพาราฟินบนผ้าแคนวาส สีเหลืองสื่อถึงสิ่งบูชาและสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ โดยมีเลนส์นูนขยายคำว่า “พอ”  2 จุด ทั้งตรงกลางและด้านล่างของภาพ

02_1

02_2

 


“ความทรงจำเกี่ยวกับท่านไม่เคยเป็นสีดำ” ผลงานภาพถ่ายประติมากรรมสองมิติสีสะท้อนแสง จัดวางอยู่ในโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งให้กลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลงานโดยวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และอังคณา ปั้นทองคำ

03_1-1

03_2

 


พระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผลงานชิ้นเอกของอาจารย์วัชระ ประยูรคำ

04-1

 


ผลงาน “ความเศร้าสีฟ้า” โดยกำธร เภาวัฒนาสุข  งานศิลปะเทคนิคดิจิทัล รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ และสำเนาพระบรมราโชวาทเรื่องความสามัคคี สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเพียรพยายามเพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทย ดังนั้นเราจึงควรยึดมั่นในพระบรมราโชวาท ไม่แตกแยกกันเอง ไม่รักพระองค์ท่านอย่างหลงผิด

05

 


“ถวายพระพร” ผลงานศิลปะเทคนิคการประกอบไม้โดยสันติ สีดาราช

06_1

06_2

 


ภาพถ่าย “พระราชาของประชาชน” จากโครงการปฐมบทแห่งสยามไทย ณ ห้วงกาล โดยเกรียงไกร ไวยกิจ บอกเล่าถึงแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี ความเทิดทูนบูชาที่ประชาชนในชุมชนเล็ก ๆ บนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

07

 


ภาพวาดสีน้ำมันโดยพรชัย สินนท์ภัทร สะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบริหารประเทศเหมือนการสร้างงานศิลปะ ทรงเป็นนักบริหารที่เปี่ยมด้วยศาสตร์แห่งศิลป์อย่างสมบูรณ์แบบ

08

 


ผลงาน “พ่อของแผ่นดินสยาม” โดย คุณพรชัย สินนท์ภัทร

09_1

09_2

 


ภาพวาดสีน้ำขณะในหลวงทรงถ่ายภาพ ผลงานโดยครูปานสมนึก คลังนอก จากปกติที่เคยมีแต่ผู้อื่นถ่ายภาพพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงถ่ายภาพเองบ้าง จึงเปรียบเหมือนว่ากำลังทรงทอดพระเนตรเราอยู่ ดังนั้นเราจึงควรประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรมเสมอ

10_1

10_2

 


ผลงานภาพวาดลายเส้นโดย ..จิราธร จิรประวัติ

11

 


“บุคคลผู้เป็นที่รัก” โดยไพริน ภู่ประดับ ผลงานภาพสีน้ำมันใช้เทคนิคการแกะยางลบเป็นลายพระปรมาภิไธยและหัวใจ ปั๊มลงบนผืนผ้าใบ สื่อถึงพระองค์ทรงเป็นดังศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

12

 


“The Great King” งานภาพพิมพ์โลหะโดยกิติก้อง ดิลกวัฒโนทัย ได้ต้นแบบมาจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่คุณปู่เก็บสะสมไว้

13

 


รายชื่อศิลปินผู้แสดงงาน

1. วาสิรี หิรัณยเลขา
2. กิติก้อง ดิลกวัฒโนทัย
3. วิชิต พิทยากรณ์
4. วิษณุพงษ์ หนูนันท์
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กัญญา เจริญศุภกุล
6. สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์
7. กำธร เภาวัฒนาสุข
8. จุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์
9. กัมพล มุ่งงาม
10. ปฏิพล สุพรรณพงศ์
11. รัตนา สุจริต
12. สันติ สีดาราช
13. ไพริน ภู่ประดับ
14. ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
15 อนุชัย ศรีเจริญพู่ทอง
16+17. วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, อังคณา ปั้นทองคำ
18. วัชระ ประยูรคำ
19. ม.ล.จิราธร จิรประวัติ
20 สมนึก คลังนอก
21. เกรียงไกร ไวยกิจ
22. วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
23. กัมพล คุ้มวงษ์
24. ชัชวาล ดาจันทร์
25. ชฏาธาร ฉายปุริยานนท์
26. ณัฐสุดา จันทระ
27 พรชัย สินนท์ภัทร
28 ดินหิน รักพงษ์อโศก
29. อุดม อุดมศรีอนันต์