จับตาอีสานอินดีไซน์ “TCDC ขอนแก่น” จะเปิดตัวต้นปีหน้า (2560)

TCDC ขอนแก่น หรือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น กำลังจะมีที่ทำการใหม่ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางการออกแบบและวัสดุของภาคอีสานและประชาคมอาเซียน ด้วยภารกิจที่แตกต่างจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาอื่น โดยจะนำเอาวัฒนธรรมไทย-อีสานมาพัฒนาต่อยอดสู่สากลด้วยการเป็น  Center of Isan’s Design Knowledge & Information  นอกจากจะมีศูนย์ข้อมูลผลงานการออกแบบและห้องสมุดเช่นสาขาอื่นแล้ว สิ่งที่พิเศษสุดก็คือการมี Isan Material Center หรือศูนย์วัสดุอีสาน ซึ่งรวบรวมวัสดุท้องถิ่นของอีสาน และนำมาจัดแสดงให้ง่ายต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยต้นปี 2560 นี้จะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอน

TCDC ขอนแก่น
อาคารที่ทำการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก 49 จำกัด กำหนดการแล้วเสร็จต้นปี 2560

 

www.tcdc.or.th


เรื่อง : “วุฒิกร สุทธิอาภา”
ภาพ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น