คราฟต์ นิดๆอย่างมีรสนิยม

ดึงกลิ่นอายของงาน คราฟต์ มาเล่าใหม่ให้แตกต่าง โดยใช้กับเทคนิคดั้งเดิม เช่น งานสานสวยๆ ที่ลดทอนเส้นสายให้ดูเรียบง่ายหรือลวดลายผ้าจากงานมัดย้อม