[DIY] มาทำ กล่องไม้อเนกประสงค์กัน (Lego Storage Box)

ขั้นตอนการทำ “บานประตูกรอบรูปตาข่าย”

1. วัดไม้โครง ยาว 37.2 ซม. 2 ชิ้น ยาว 39.5 ซม. 2 ชิ้น

2. ตัดไม้ทั้ง 4 ชิ้น โดยให้ขอบไม้เฉียง 45 องศา สำหรับเข้ามุมประกบกันเป็นกรอบรูป

กล่องไม้ ตู้เก็บของ ตู้ไม้ทำเอง

3. วางไม้ประกบกันเหมือนกรอบรูป ใช้สว่านไฟฟ้าขันนอตตัวยาวยึดมุมทั้ง 4 ด้าน

กล่องไม้ ตู้เก็บของ ตู้ไม้ทำเอง

4. ตัดลวดตาข่าย

กล่องไม้ ตู้เก็บของ ตู้ไม้ทำเอง

5. ขันนอตยึดลวดตาข่าย ติดกับกรอบไม้

6. ผสมทินเนอร์และแล็กเกอร์เข้าด้วยกันทาเคลือบผิวไม้

กล่องไม้ ตู้เก็บของ ตู้ไม้ทำเอง

7. ยึดกรอบไม้กับกล่องด้วยบานพับผีเสื้อ

ขั้นตอนการทำ “บานประตูทึบ” หน้าถัดไป